Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư


19-01-2017
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tư (1909 – 1989), quê ở Mỹ Thiện, Định Tường (nay thuộc tình Tiền Giang), sống bằng nghề làm ruộng.
Chồng mẹ là ông Võ Văn Bính, sinh năm 1904, là đội viên du kích xã Mỹ An. Năm 1951, ông bị địch bắn chết. Mẹ có 10 người con, thì 4 người con hy sinh vì tổ quốc:
 
Anh Võ Văn Khương (tự là Hồng Quân) sinh năm 1933, hy sinh trong trận càn của địch ở xã Mỹ Hoà vào năm 1966.
 
Anh Võ Văn Năm (tự là Hoàng) sinh năm 1937, Trung đội trưởng, hy sinh ngày 05/5/1965.
 
Anh Võ Văn Bé (tự là Bé Khương) sinh năm 1943, Thượng sĩ, hy sinh ngày 22/5/1969.
 
Anh Võ Văn Hùng sinh năm 1947, Thượng sĩ, hy sinh ngày 22/5/1969.
 
Trong thời gian hoạt động cách mạng, mẹ vận động bà con nuôi quân, giúp đỡ lúa gạo, áo quần cho bộ đội và nuôi giấu cán bộ cách mạng. Bị địch bắt giam cầm nhiều lần nhưng mẹ vẫn tích cực tham gia hoạt động cách mạng ngay cả khi có thai. Năm 1951, mẹ bị địch bắt giam. Mẹ sinh người con gái út tên Võ Thị Chót trong nhà giam. Khi con mới được hơn 3 tháng tuổi mẹ hay tin chồng bị địch bắn chết. Biến đau thương thành hành động cách mạng, mẹ lại dạy các con tham gia cách mạng, chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc. Bản thân mẹ vẫn tiếp tục tham gia hoạt động cho cách mạng đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.
 
Ngày 10/12/1989 mẹ Nguyễn Thị Tư qua đời. Ngày 17/12/1991, mẹ Nguyễn Thị Tư được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Nguồn: Minh Nguyệt
19-01-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s