Đồng chí Lê Hồng Phong


17-12-2015
Đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật là Lê Văn Dục, quê thuộc xóm Đông Cửa, thôn Đông Thông, tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Thân sinh của đồng chí Lê Hồng Phong là ông Lê Huy Quán và bà Phan Thị San.

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ, cuộc sống của nhân dân vô cùng cực khổ bởi ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ phong kiến, thực dân. Chứng kiến những cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh yêu nước của đồng bào ta bị kẻ thù đàn áp đẫm máu, Lê Hồng Phong sớm nuôi trong mình tư tưởng yêu nước và ý chí làm cách mạng cứu nước.

Cha mất sớm, nhờ sự tảo tần của người mẹ, đồng chí được theo học chữ Nho tại làng, được thầy học cải tên thành Lê Văn Duyện. Sau đó, đồng chí được học tiếp thêm khoảng 2 năm tiếng Pháp. Vì gia cảnh quá khó khăn, năm 16 tuổi, đồng chí đổi tên thành Lê Huy Doãn và xin đi làm công cho một hãng buôn ở Vinh để có thêm tiền phụ giúp gia đình. Một thời gian sau, đồng chí chuyển sang làm công nhân Nhà máy diêm Bến Thủy và bị đuổi việc vì đã vận động công nhân đấu tranh đòi quyền lợi với giới chủ bóc lột. Cũng từ đây, đồng chí bắt đầu con đường hoạt động cách mạng của mình.

Tháng 1/1924, đồng chí cùng 10 thanh niên, trong đó có bạn cùng làng là Phạm Văn Tích, sang Thái Lan, sau đó đi qua Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, ông cùng Lê Hồng Sơn, Lê Quang Đạt gặp Nguyễn Ái Quốc và được kết nạp vào tổ chức cách mạng Tâm Tâm Xã (còn gọi là Tân Việt Thanh niên Đoàn). Đồng chí là một trong chín hội viên hạt nhân của tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội.

Mùa hè năm 1925, đồng chí cùng Lê Hồng Sơn, Lê Quang Đạt được giới thiệu vào học Trường Quân sự Hoàng Phố. Một năm sau, đồng chí được cử sang học Trường Không quân Quảng Châu. Tại đây, tháng 2/1926, được sự giới thiệu của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ tháng 10/1926 đến tháng 10/1927, đồng chí tham gia khóa học tại trường Lý luận Quân sự tại Lê-nin-grát (Liên Xô). Từ tháng 12/1927 đến tháng 11/1928, đồng chí học trường Không quân số 2 của Liên Xô. Từ tháng 12/1928, đồng chí theo học trường Đại học Phương Đông của Quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va (Liên Xô) với bí danh Lít-vi-nốp. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí tham gia Hồng quân Liên Xô với quân hàm Trung tá.

Cuối năm 1931, với tên là Vương Nhật Dân, đồng chí về Trung Quốc hoạt động. Bấy giờ, ở trong nước, các tổ chức Cộng sản bị chính quyền thực dân Pháp đàn áp dữ dội. Năm 1932, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí cùng một số đồng chí khác tìm cách liên lạc với tổ chức Đảng trong nước nhằm khôi phục phong trào và thảo chương trình hành động của Đảng trong tình hình Đảng bị tổn thất nặng nề trước đó.

Tháng 6/1932, Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra bản Chương trình hành động được Quốc tế Cộng  sản công nhận. Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, tháng 3/1934, tại Ma Cao (Trung Quốc), Ban lãnh đạo Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, do đồng chí làm Thư ký (Bí thư). Do tình hình trong nước Ban Chấp hành Trung ương gần như bị tê liệt, nên Ban Chỉ huy Hải ngoại kiêm Ban Chấp hành Trung ương lâm thời, có nhiệm vụ liên lạc giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản và các đảng Cộng sản bạn, tổ chức lại công tác đào tạo cán bộ cho đất nước, ra Tạp chí Bônsêvích - cơ quan lý luận của Trung ương Đảng, tập hợp và phục hồi các cơ sở Đảng, chuẩn bị triệu tập Đại hội Đảng lần thứ nhất.

Từ ngày 16 đến ngày 21/6/1934, Hội nghị Ban chỉ huy Hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương và đại diện các tổ chức Đảng ở trong nước được tổ chức, gồm có Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dựt, Nguyễn Văn Tham và Trần Văn Chấn. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Chính trị và Nghị quyết Về các vấn đề tổ chức. Đồng chí Lê Hồng Phong lúc này trên cương vị Bí thư Ban lãnh đạo Hải ngoại; thực chất, đồng chí giữ vai trò Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tháng 3/1935, tại Đại hội I của Đảng ở Ma Cao (Trung Quốc), đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 7/1935, đồng chí dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản ở Mát-xcơ-va. Đại hội công nhận Đảng ta là Chi bộ chính thức của Quốc tế Cộng sản và bầu đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế Cộng sản.

Tháng 1/1936, đồng chí về Trung Quốc và triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải (tháng 7/1936). Ngày 10/11/1937, đồng chí về Việt Nam hoạt động với tên là La Anh. Tháng 3/1938, đồng chí dự Hội nghị Trung ương tổ chức tại Hóc Môn (Gia Định) quyết định thành lập "Mặt trận Dân chủ Đông Dương". Ngày 22/6/1939, đồng chí bị quân Pháp bắt lần thứ nhất ở Sài Gòn và bị kết án 6 tháng tù. Ngày 6/2/1940, đồng chí bị bắt lần thứ hai, bị kết án 5 năm tù và đày đi Côn Đảo.

Sau nhiều lần bị tra tấn man rợ, trưa ngày 6/9/1942, đồng chí Lê Hồng Phong đã anh dũng hy sinh.

 


Nguồn: Hà An
17-12-2015
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s