Thiếu tướng

Nhà tình báo chiến lược Đặng Trần Đức
20/07/2017 10:23:03 BTLSQSVN 0 2394

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có rất nhiều điệp viên của ta đã đi vào sâu hàng ngũ kẻ thù để khai thác thông tin, phục vụ kháng chiến. Thiếu tướng Đặng Trần Đức (tức Ba Quốc, bí danh 3Q) là một nhà tình báo như thế. Ông là “át chủ bài” của mạng lưới tình báo A36, người từng làm việc cho hai cơ quan tình báo của Mỹ - ngụy, đó là: Sở Nghiên cứu Chính trị và Phủ Đặc ủy Trung ương tình báo Việt Nam Cộng hòa.

Nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn (12.9.1927...
20/07/2017 10:23:53 BTLSQSVN 0 1505

Nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12 tháng 09 năm 1927 tại xã Bình Trước, huyện Châu Thành, tỉnh Biên Hòa (nay là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Ông là niềm tự hào của ngành tình báo với mật danh X6, Trần Văn Trung hay Hai Trung, còn thế giới thì nể phục và đánh giá ông là một trong những điệp viên cừ khôi nhất thế kỷ XX.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn
20/07/2017 10:25:08 BTLSQSVN 0 1342

Thiếu tướng Nguyễn Sơn (01/10/1908 – 21/10/1956), tên thật là Vũ Nguyên Bác, tên húy là Hạo Nhiên, quê ở làng Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông là vị tướng duy nhất được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm tướng nên được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”.

Thiếu tướng Võ Bẩm
20/07/2017 10:27:57 BTLSQSVN 0 722

Thiếu tướng Võ Bẩm (1915-2008), quê tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm trong đội Thiếu niên xã làm nhiệm vụ rải truyền đơn và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ tháng 8 năm 1934 và hoạt động tại địa phương.

s