Danh nhân quân sự

Trần Nguyên Hãn
06/12/2017 02:55:05

Trần Nguyên Hãn (? - 1429) là một võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trong 10 năm kháng chiến, ông luôn được Lê Lợi tin tưởng bàn việc cơ mật. Ông được vua Lê phong Đại Tư đồ Tả tướng quốc.

Phạm Cự Lạng
06/07/2017 05:35:06

Phạm Cự Lạng (944-984) sinh ra ở làng Trà Hương, Khúc Giang (nay thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Ông là người đã phò tá vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, có công lớn đưa Lê Hoàn lên ngôi vua và đánh thắng quân Tống xâm lược năm 981.

Bùi Thị Xuân
06/07/2017 05:56:10

Bùi Thị Xuân (?- 1802) người làng Xuân Hòa, huyện Bình Khê (nay thuộc tỉnh Bình Định), sinh năm nào đến nay vẫn chưa khẳng định được. Bà là vợ của Thiếu phó Trần Quang Diệu, vì thế, đời vẫn thường gọi bà là Bà Thiếu phó.

Nùng Tông Đản
06/07/2017 05:34:59

Nùng Tông Đản (1046 -?), thường gọi tắt là Tông Đản hay Tôn Đản, là một trong những tù trưởng nổi tiếng, người dân tộc Tày. Ông là thuộc tướng của Lý Thường Kiệt có công lớn trong trận tấn công vào Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm của nhà Tống (Trung Quốc).

Đồng chí Lê Hồng Phong
06/07/2017 06:29:24

Đồng chí Lê Hồng Phong (1902-1942), tên thật là Lê Văn Dục, quê thuộc xóm Đông Cửa, thôn Đông Thông, tổng Thông Lạng (nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Thân sinh của đồng chí Lê Hồng Phong là ông Lê Huy Quán và bà Phan Thị San.

Quang Trung - Nguyễn Huệ
06/12/2017 03:02:03

Nguyễn Huệ (1753 - 1792) sinh tại vùng Kiên Mỹ, phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ) gốc người họ Hồ. Khi lên ngôi, Nguyễn Huệ lấy hiệu là Quang Trung, trở thành vị hoàng đế thứ hai của triều Tây Sơn, sau Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc.

Đội quân tóc dài - một "binh chủng" độc đáo của cách mạng Việt Nam
06/07/2017 06:32:27

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngay sau đó, với âm mưu đã có từ lâu, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam thế chân Pháp áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu thôn tính nước ta. Trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến, chúng ta...

s