Thời Lê

Trần Nguyên Hãn
22/01/2016 12:00:00 0 528

Trần Nguyên Hãn (? - 1429) là một võ tướng trong khởi nghĩa Lam Sơn, có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Trong 10 năm kháng chiến, ông luôn được Lê Lợi tin tưởng bàn việc cơ mật. Ông được vua Lê phong Đại Tư đồ Tả tướng quốc.

Quang Trung - Nguyễn Huệ
03/12/2015 12:00:00 0 523

Nguyễn Huệ (1753 - 1792) sinh tại vùng Kiên Mỹ, phủ Quy Nhơn (nay là huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định ) gốc người họ Hồ. Khi lên ngôi, Nguyễn Huệ lấy hiệu là Quang Trung, trở thành vị hoàng đế thứ hai của triều Tây Sơn, sau Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc.

Nguyễn Chích (Lê Chích)
07/11/2014 12:00:00 0 645

Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, Nguyễn Chích người làng Vạn Lộc (xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), sinh năm Nhâm Tuất (1382) trong một gia đình nông dân nghèo, sớm mồ côi cha mẹ. Ông là một trong những khai quốc công thần thời Hậu Lê, có công lớn trong việc bình Ngô, sau được vua Lê Thái Tổ ban đổi họ thành Lê (Lê Chích). Hoàng – Nghiêu (núi Hoàng và núi Nghiêu nằm giữa đồng bằng rộng lớn nam Thanh Hóa, giáp 3 huyện Đông Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn) có lợi thế về địa hình, giao thông thủy bộ, sông núi hiểm trở, được Nguyễn Chích chọn làm căn cứ kháng chiến trước khi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn.

Lê Lai
10/06/2014 12:00:00 0 536

Lê Lai (?-1418), quê ở làng Dựng Tứ, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa, nay thuộc xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Lê Lai tính tình cương trực, dung mạo khác thường, chí khí cao cả. Khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Minh, ông hăng hái tham gia và có mặt ngay từ những ngày đầu.

s