Đại tướng Chu Huy Mân


22-05-2015
Đại tướng Chu Huy Mân (1913 - 2006), tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).


Chu Văn Điều tham gia cách mạng năm 1929, vào Đảng năm 1930. Trong cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh, ông tham gia đội Tự vệ đỏ và là Đội phó Đội tự vệ xã. Năm 1933, ông là Bí thư Chi bộ xã Yên Lưu, năm 1936 là Bí thư Huyện ủy huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Tháng 5 năm 1935, ông đổi tên là Chu Huy Mân. Từ năm 1937 đến năm 1940, ông bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần ở nhà lao Vinh, đến năm 1940 đưa đi giam ở Đắc Lay rồi Đắc Tô, Kon Tum. Đầu năm 1943, đồng chí vượt ngục, tham gia Ban Việt Minh tỉnh và Tỉnh ủy Quảng Nam, sau đó làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng chí vào quân đội và lần lượt giữ các chức vụ: Chính trị viên Tỉnh đội Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban Quân chính 4 tỉnh Trung Bộ. Cuối năm 1946, đồng chí được cử làm Trưởng ban Kiểm tra Đảng, Ủy viên Quân khu Việt Bắc.

Từ năm 1947 đến năm 1949, đồng chí là Trung đoàn trưởng, Bí thư Trung đoàn ủy các Trung đoàn 72, Trung đoàn 74 Cao Bằng và Trung đoàn 174 Cao - Bắc - Lạng. Tháng 5 năm 1951, đồng chí làm Phó Chính ủy, sau đó làm Chính ủy Đại đoàn 316, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 316, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Tháng 8 năm 1954, đồng chí Chu Huy Mân là Đoàn trưởng Bí thư Đảng ủy Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. Năm 1957, đồng chí làm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4. Năm 1958, đồng chí được phong quân hàm Thiếu tướng, được cử làm Bí thư Khu ủy Tây Bắc, đồng thời là Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu Tây Bắc.

Năm 1961, đồng chí làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân khu 4. Năm 1962, đồng chí được cử đi học tại Học viện Quân sự Phrunde - Liên Xô. Tháng 8 năm 1965, đồng chí là Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận B3 - Tây Nguyên.

Từ năm 1967 đến năm 1975, đồng chí là Tư lệnh Quân khu 5, Phó Bí thư Quân khu ủy Khu 5, Chính ủy chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Năm 1974, đồng chí được phong quân hàm vượt cấp từ Thiếu tướng lên Thượng tướng.

Năm 1975, đồng chí là Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5.

Tháng 3 năm 1977, đồng chí được cử làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Chủ nhiệm uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Năm 1980, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, được giao kiêm chức Hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc. 

Đại tướng Chu Huy Mân là Đại biểu Quốc hội khoá II, VI, VII, được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước khóa VII (1981-1986), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá III, IV, V, Ủy viên Bộ Chính trị khoá IV, V. Sau Đại hội VI, ông nghỉ hưu. Ngày 1 tháng 7 năm 2006, Đại tướng từ trần tại Hà Nội.

Với những công lao và thành tích hoạt động cách mạng to lớn, Đại tướng Chu Huy Mân được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Nhà nước ta và các nước bạn./.


Nguồn: Trường Giang
22-05-2015
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s