BẢO TÀNG THÔNG TIN


02-03-2016
- Địa chỉ: Số 1 đường Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 069.882390 - 069.882440 (Quân sự)
Thời gian mở cửa: Tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7 và CN.
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ.
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.
Bảo tàng Thông tin.

Bảo tàng Thông tin được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 1985, trực thuộc Cục Chính trị Binh chủng Thông tin, xếp hạng Hai, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 22 tháng 8 năm 2005, Bảo tàng khánh thành sau khi được xây dựng và trưng bày mới.

Bảo tàng Thông tin, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Thông tin liên lạc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

KHÁI QUÁT NỘI DUNG TRƯNG BÀY

1. Phòng khánh tiết

2. Chủ đề 1: Đảng, Bác Hồ, Quân đội với Bộ đội Thông tin liên lạc

- Sự quan tâm của Bác Hồ đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.

- Các chuyên đề thời sự: Đoàn kết Quốc tế; Đoàn kết Quân dân, Văn hóa- Thể thao…

- Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đối với Bộ đội Thông tin liên lạc.

3. Chủ đề 2: Thông tin liên lạc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước

- Những hình ảnh, hiện vật về thông tin từ xa xưa như: cờ, kèn, tù và, mõ tre...

- Các hình thức đưa tin khác của các triều đại xưa thường dùng: ngựa, phu trạm đưa thư, chạy chân, mô hình thông tin hỏa đài.

4. Chủ đề 3: Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1945-1954)

- Tiền thân của ngành Thông tin quân sự Việt Nam.

- Bộ đội Thông tin ra đời, góp phần bảo vệ chính quyền những năm đầu kháng chiến.

- Bộ đội Thông tin phục vụ chiến đấu qua một số chiến dịch: Chiến dịch Biên Giới; Trần Hưng Đạo; Hòa Bình...

- Bộ đội Thông tin phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 1954.

5. Chủ đề 4: Bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1954 - 1975)

- Bộ đội Thông tin liên lạc củng cố, phát triển hệ thống thông tin phục vụ chiến đấu (giai đoạn 1954 - 1961).

- Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “Chiến tranh Đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961 - 1965).

- Bộ đội Thông tin liên lạc góp phần đánh bại “Chiến tranh Cục bộ” của đế quốc Mỹ (giai đoạn 1965-1969).

- Bộ đội Thông tin liên lạc xây dựng lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Mỹ (giai đoạn 1969-1972).

- Bộ đội Thông tin liên lạc phục vụ và đảm bảo thông tin trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

6. Chủ đề 5: Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1976 - nay)

- Bộ đội Thông tin liên lạc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Thông tin liên lạc trong thời kỳ đổi mới.

7. Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bộ đội Thông tin liên lạc.

Bảo tàng Công binh rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: BẢO TÀNG THÔNG TIN
02-03-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Dự án xây dựng Bảo tàng LSQS Việt Nam

THƯ VIỆN Video

s