BẢO TÀNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM


01-12-2015
- Địa chỉ: Số 1 Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: +84 4 39365550

Bảo tàng CAND Việt Nam được khai trương khánh thành từ năm 1985 đáng tại số 66 Phố Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục truyền thống đối với cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân về sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định xây dựng mới Bảo tàng CAND Việt nam với qui mô rộng lớn tại số 1 Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bảo tàng Công an nhân dân Việt Nam.
Bảo tàng CAND được trưng bày trên diện tích gần 1000m2 với tổng số trên 1.270 hiện vật. Ngoài gian long trọng giới thiệu khái quát chủ đề sự quan tâm lãnh đạo của Đảng - Bác Hồ, sự lớn mạnh từng bước của lực lượng CAND và vai trò của quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự - lực lượng Công an giành nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng; Hệ thống trưng bày chi tiết được trưng bày gồm 3 chủ đề tương ứng với 3 thời kỳ lịch sử:

Chủ đề thứ nhất: CAND Việt Nam ra đời bảo vệ chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954).

Đây là giai đoạn lịch sử cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm gian khổ. Thông qua các kỷ vật là những phương tiện vũ khí, trang thiết bị chiến đấu; Thông qua tài liệu hiện vật quý hiếm, Bảo tàng giới thiệu khái quát chặng đường lịch sử từ khi thành lập 19/8/1945 đến thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ 5/1954. Với các nội dung: CAND hình hành và phát triển, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chính quyền non trẻ và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với những chiến công tiêu biểu vụ án Ôn Như Hầu, đánh thông báo hạm Amyotd'Inville; Thành tích của lực lượng CA trong phong trào thi đua ái quốc, phong trào "Rèn cán bộ, lập chiến công" được phát động trong toàn lượng.

Chủ đề thứ hai: CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đây là thời kỳ cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài từ 1954- 1975 được giới thiệu thông qua các bộ sưu tập hiện vật gốc giàu ý nghĩa thể hiện thành tích của lực lượng CANĐ trong đấu tranh bóc gỡ mạng lưới gián điệp cài lại của đế quốc Mỹ đấu tranh làm thất bại âm mưu cưỡng bức đồng bào tôn giáo di cư vào Nam, chống phỉ; Đặc biệt là sưu tập hiện vật về thành tích chống chiến tranh gián điệp biệt kích và chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ.

Thông qua trên 200 tài liệu hiện vật giới thiệu quá trình hình thành phát triển và những chiến công tiêu biểu của lực lượng An ninh miền Nam trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954-1975).

Trong hệ thống trưng bày của Bảo tàng giới thiệu những sưu tập hiện vật về công tác bảo vệ cơ quan Đảng, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, bảo vệ phong trào quần chúng; Đấu tranh chống hoạt động do thám, tình báo của địch; Phá tan các chiến dịch phản công kế hoạch tình báo Phượng hoàng của địch; Những sưu tập hiện vật về phong trào quần chúng bảo vệ và phục vụ lực lượng an ninh hoạt động trong lòng địch... Cùng với đó là tổ hợp chiến thắng 30/4/1975 tiến tới giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Mở ra cho cách mạng Việt Nam một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập thống nhất.

Chủ đề thứ ba: CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đây là phần trưng bày gồm hai nội dung cơ bản: CAND góp phần bảo vệ an ninh trật tự, ổn định và phục vụ xây dựng đất nước 1975- 1985 và góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng (l985 đến nay). Được thể hiện trên ba mảng nội dung chính bao gồm: Lực lượng CA đổi mới nhận thức và hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; Lực lượng CA bảo vệ an ninh chính trị phá tan âm mưu chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước xây dựng lực lượng CAND chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Đây là nội dung mang tính thời sự bởi thông qua các sự kiện lịch sử đương đại, hệ thống nội dung trưng bày dược đổi mới theo tung thời ký lịch sử trong mỗi mặt công tác CA đáp ứng yêu cầu nghiên cứu học tập và yêu cầu giáo dục truyền thống trong tình hình hiện nay. Trong phần trưng bày Bảo tàng giới thiệu hệ thống chân dung các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện sự tiếp nối truyền thống của các cha anh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự qua các thời kỳ, nhằm góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn trong mỗi cán bộ chiến sỹ và quần chúng nhân dân.

Tới đây theo Đề án Bảo tàng mới, Bộ Công an tiếp tục đầu tư xây dựng nhằm mở rộng trưng bày nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, truyền thống giáo dục, nghiên cứu. Đó cũng là nguyên vọng của cán bộ chiến sỹ và qua chúng nhân dân trước yêu cầu xu thế hội nhập và phát triển hiện nay./.


Nguồn: BẢO TÀNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
01-12-2015
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Dự án xây dựng Bảo tàng LSQS Việt Nam

THƯ VIỆN Video

s