Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở


13-12-2018
Chiều ngày 13/12/2018, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đó là: “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn lưu giữ tại Bảo tàng LSQSVN” của nhóm nghiên cứu phòng Nghiên cứu Sưu tầm – Quản lý nghiệp vụ và “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ tại Bảo tàng LSQS Việt Nam năm 1944-2017” của nhóm nghiên cứu phòng Kiểm kê – Bảo quản. Trung tá Mai Thị Ngọc – Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị nghiệm thu.

Tham dự có các thành viên trong Hội đồng và nhóm thực hiện đề tài; đại diện các phòng ban và cán bộ chuyên môn của Bảo tàng.


Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài Khoa học.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn lưu giữ tại Bảo tàng LSQSVN” của nhóm nghiên cứu phòng Nghiên cứu Sưu tầm – Quản lý nghiệp vụ có nội dung gồm 3 chương: 1- Những vấn đề cơ bản về xây dựng sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn tại Bảo tàng LSQSVN; 2-Thực trạng hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn tại bảo tàng LSQSVN; 3- Giải pháp hoàn thiện và phát huy giá trị sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn tại Bảo tàng LSQSVN.

Xây dựng sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy di sản văn hóa quân sự của dân tộc. Đề tài được thực hiện đã góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa của sưu tập, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sưu tập; làm sáng tỏ một phần quá trình phát triển của kỹ thuật sản xuất vũ khí thời đại Kim khí; đóng góp tài liệu về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông.


Nhóm nghiên cứu phòng Kiểm kê – Bảo quản trình bày báo cáo đề tài khoa học.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ tại Bảo tàng LSQS Việt Nam năm 1944-2017” do nhóm nghiên cứu Phòng Kiểm kê – Bảo quản thực hiện có nội dung gồm 3 chương: 1- Những vấn đề cơ bản về hiện vật và sưu tập hiện vật. 2-Thực trạng hiện vật Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ tại Bảo tàng LSQS Việt Nam. 3- Một số giải pháp phát huy giá trị sưu tập.

Xây dựng sưu tập hiện vật về Bác Hồ với Quân đội là một nội dung độc đáo, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đề tài đã góp phần khẳng định vai trò, ý nghĩa, giá trị một bộ phận di sản văn hóa được lưu giữ, làm phong phú các hoạt động nghiệp vụ của Bảo tàng LSQS Việt Nam.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hôi đồng khoa học đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu nhằm hoàn thiện đề tài, đặc biệt là góp ý về giải pháp phát huy giá trị các sưu tập. Hội đồng khoa học Bảo tàng đánh giá cao quá trình nghiên cứu, cách lựa chọn vấn đề nghiên cứu của nhóm đề tài, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất nhằm hoàn thiện đề tài, lập hồ sơ khoa học cho những hiện vật dự trữ, bổ sung vào sưu tập còn thiếu, phục vụ cho trưng bày sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở vị trí mới.


Trung tá Mai Thị Ngọc kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị nghiệm thu, Trung tá Mai Thị Ngọc đánh giá nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian tiến hành khảo sát, nghiên cứu, tập hợp danh mục hiện vật, đề tài có nội dung phong phú, kết cấu hợp lý, đảm bảo tính lôgíc. Nhấn mạnh ý nghĩa của hai đề tài, đồng chí yêu cầu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung, hoàn thiện các phần việc còn lại, coi đề tài này là căn cứ cơ bản trưng bày sưu tập về vũ khí văn hóa Đông Sơn và hiện vật Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ tại Bảo tàng LSQS Việt Nam tại vị trí mới./.


Nguồn: Minh Nguyệt
13-12-2018
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s