Thẻ: Phát Diệm

Sức mạnh lòng dân trong trận tiến công đồn địch ở thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình
22/05/2019 12:00:00 Nguyễn Hương Nhài - Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng 0 474

Trong trận tiến công đồn địch tại thị trấn Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng (đơn vị tiền thân của Sư đoàn 390 ngày nay) đã làm tốt công tác vận động quần chúng và nhận được sự giúp đỡ to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào Công giáo. Nhờ có sự giúp đỡ quý báu đó mà đơn vị đã chiến đấu đạt hiệu suất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

s