“Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Liên hoan dân ca Bài Chòi toàn quốc tại Quảng Ngãi”


11-05-2018
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả UNESCO vinh danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 9/5.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã báo cáo sơ lược về kết quả UNESCO vinh danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, lễ đón nhận di sản tại Bình Định và thông qua dự thảo Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2020.


Biểu diễn Bài Chòi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng giao Sở VHTTDL, sau khi có văn bản thống nhất của Bộ VHTTDL, xây dựng kế hoạch chuẩn bị Liên hoan dân ca Bài Chòi toàn quốc tại Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh; tiếp thu, xây dựng, hoàn thiện đề án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 2025.

Đồng thời, nghiên cứu mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ văn hóa xã, huyện; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán tổ chức đưa Bài Chòi vào trường cho hợp lý; Tổ chức nghiên cứu phục dựng các bài bản, làn điệu của Nghệ thuật Bài Chòi cổ; thường xuyên tổ chức các cuộc thi, liên hoan nhân các dịp lễ, tết gắn với liên hoan ở xã, tiến tới cấp huyện.

Ngoài ra, chú trọng khuyến khích cá nhân nghiên cứu về bài chòi; Tổ chức một số điểm bài chòi gắn với du lịch để từng bước nhân rộng sau này; Củng cố hoạt động của các Câu lạc bộ, đội, nhóm và xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn phát huy di sản…

Trong năm 2018 phải tổ chức đêm gala kết hợp với công bố, vinh danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cũng yêu cầu Sở VHTTDL hướng dẫn các nghệ nhân làm hồ sơ đề nghị công nhận nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú đối với loại hình nghệ thuật Bài Chòi; chú trọng tổ chức các hoạt động bài chòi từ cộng đồng dân cư. Phát triển nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm, đội dân ca Bài Chòi.


Nguồn: Cinet
11-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s