Tủ sách chuyên đề pháp luật năm 2019


18-06-2019
Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn đơn vị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày tủ sách pháp luật tại Thư viện bảo tàng.

Tủ sách gồm trên 100 đầu sách, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua và ban hành như: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Thi đua – Khen thưởng; Luật Thương mại; Luật Đầu tư; Luật Du lịch; … Bên cạnh đó kèm theo các văn bản hướng dẫn như Nghị định do Chính phủ ban hành; Thông tư của các Bộ chuyên ngành đặc biệt là Bộ Quốc phòng, và nhiều ấn phẩm hỏi đáp, phổ biến kiến thức pháp luật; tài liệu phổ biến giáo dục, pháp luật; tìm hiểu pháp luật về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; tìm hiểu luật giao thông đường bộ …


Tủ sách trưng bày với trên 100 đầu sách. Ảnh BTLSQSVN.

Xây dựng tủ sách pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp giúp tăng cường phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Để công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị đạt hiệu quả, Bảo tàng sẽ tiếp tục bổ sung nguồn sách pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động của ngành, của cơ quan, làm phong phú thêm tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật văn bản luật một cách nhanh nhất cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động tại đơn vị.


Trưng bày tủ sách pháp luật. Ảnh BTLSQSVN.

Việc tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu những cuốn sách theo chuyên đề được thư viện Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác thông tin – Thư viện.  

Kính mời quý bạn đọc trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu - BTLSQSVN
18-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s