Tủ sách chuyên đề hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6


10-04-2019
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 (21/4/2014 – 21/4/2019), từ ngày 10/4/2019, Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức trưng bày tủ sách chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019).

Tủ sách giới thiệu 135 đầu sách viết về các nhân vật, sự kiện, các nghiên cứu khoa học về hai sự kiện trọng đại của đất nước. Đối với chuyên đề kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đầu sách tiêu biểu là: Kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của đồng chí Trường Chinh; Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ; Nghệ thuật bao vây cắt cầu hàng không của địch trong chiến dịch Điện Biên Phủ; Bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ; Báo cáo về kế hoạch tác chiến và tổng kết kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Với chiến dịch Điện Biên Phủ của Đại tướng Hoàng Văn Thái…


Tủ sách Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Ảnh: BTLSQSVN.

Đối với chuyên đề kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đầu sách tiêu biểu là: Một số văn kiện chỉ đạo tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh; Mấy vấy đề về nghệ thuật quân sự trong tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 của Đại tướng Lê Trọng Tấn; Đại thắng mùa Xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng…

Bên cạnh việc trưng bày hai chuyên đề hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Thư viện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt nam còn tham gia cùng với đoàn của đơn vị đi trao tặng 150 cuốn sách tại Thư viện Quân đội.

Ngày Sách Việt Nam (21/4) là hoạt động nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, tạo nên nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Qua đó, tôn vinh giá trị sách; khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội; đồng thời, tôn vinh người đọc và những người tham gia nghiên cứu, sưu tầm. Trưng bày những chuyên đề được giới thiệu tới bạn đọc đến nghiên cứu, học tập đến hết ngày 31/5./.


Nguồn: Phạm Thu
10-04-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s