Thượng tướng Song Hào


14-12-2016
Thượng tướng Song Hào (1917 - 2004) tên thật là Nguyễn Văn Khương, quê xã Hào Kiệt (nay là xã Liên Minh), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
 
 
Năm 1936, đồng chí tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1937, đồng chí phụ trách tổ chức Ái hữu thợ thêu, Thanh niên dân chủ (sau này là Mặt trận phản đế) tại quê hương. Năm 1939, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
 
Đầu năm 1940, đồng chí  bị thực dân Pháp bắt giam và kết án 7 năm tù, lưu đày qua các nhà tù Nam Định, Hà Nội, Sơn La, Hòa Bình, Chợ Chu. Năm 1943, đồng chí  được chỉ định làm Bí thư chi bộ tại nhà tù Chợ Chu, đã cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ liên lạc với các đảng bộ ngoài Nhà tù để hoạt động. Tháng 8/1944, đồng chí vượt ngục khỏi Nhà tù Chợ Chu về vùng Tuyên Quang, Thái Nguyên hoạt động, được chỉ định làm Chính trị viên Đội tuyên truyền Cứu quốc quân.

Tháng 12/1944, đồng chí  được chỉ định làm Bí thư kiêm Chỉ huy trưởng Khu căn cứ Nguyễn Huệ. Tháng 3/1945, đồng chí tham gia tổ chức mở rộng Cứu Quốc quân. Tháng 8/1945, đồng chí là đại biểu Hội nghị Cán bộ Đảng toàn quốc, Đại hội quốc dân tại Tân Trào, phụ trách giành chính quyền ở hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Thượng tướng Song Hào

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí là Xứ ủy viên Bắc Kỳ của Kỳ bộ Việt Minh, phụ trách liên tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
 
Trong kháng chiến chống Pháp, đồng chí là Chính ủy Khu 10, Chính ủy Khu Tây Bắc, Bí thư Ban Cán sự Bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Thượng Lào, Chính ủy Chiến dịch Lê Hồng Phong 1. Đến năm 1950, đồng chí là Trưởng đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hội đàm với đoàn đại biểu Mặt Trận Lào yêu nước về tổ chức Đảng và quan hệ hai Đảng, hai nước.
 
Từ năm 1951 - 1954, đồng chí là Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 308,  Ủy viên Ban Liên hiệp đình chiến thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Việt Nam.
 
Trong kháng chiến chống Mỹ, từ năm 1955-1960, đồng chí là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Tổng Quân ủy. Năm 1960, đồng chí là Ủy viên Ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, kiêm Trưởng ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương.
 
Từ năm 1962 – 1976, đồng chí là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ năm 1972 -1973, đồng chí là Chính ủy Chiến dịch Quảng Trị. Từ năm 1976-1982, đồng chí là Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Từ năm 1982 -1986, đồng chí là Bộ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội. Từ năm 1990-1992, đồng chí là Chủ tịch lâm thời Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
 
Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1960 đến năm 1986, Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1976 đến năm 1982, đại biểu Quốc hội các khóa IV, V, VI.
 
Với những thành tích trong quá trình công tác, đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, Huân chương Sao Vàng, Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.
 
 

Nguồn: Hà An
14-12-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s