Thông qua đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở chủ đề “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật kiếm thời kỳ phong kiến tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam”


20-06-2019
Chiều ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông qua đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở chủ đề “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật kiếm thời kỳ phong kiến tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Phòng Nghiên cứu sưu tầm – Quản lý nghiệp vụ thực hiện, Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở chủ trì Hội nghị.


Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở chủ trì Hội Nghị.

Tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày tóm tắt đề cương, theo đó nội dung đề tài gồm 3 chương: 1- Những vấn đề cơ bản về xây dựng sưu tập hiện vật kiếm thời kỳ phong kiến tại Bảo tàng LSQS Việt Nam; 2- Thực trạng hiện vật kiếm tại Bảo tàng LSQS Việt Nam; 3- Giải pháp hoàn thiện và phát huy giá trị sưu tập kiếm thời kỳ phong kiến tại Bảo tàng LSQS Việt Nam.


Thành viên Hội đồng khoa học đóng góp ý kiến.

Đây là đề tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy di sản văn hóa quân sự thời phong kiến. Nêu lý do chọn đề tài, nhóm thực hiện đã báo cáo: “Lịch sử Việt Nam từ xa xưa luôn coi trọng việc củng cố quốc phòng, rèn luyện quân đội và đặc biệt quan tâm tới việc đúc rèn, trang bị vũ khí cho quân đội, trong đó kiếm là một loại vũ khí thông dụng được sử dụng trong luyện tập và chiến đấu”. Bảo tàng LSQS Việt Nam hiện đang lưu giữ lượng lớn hiện vật kiếm, đồng thời có nhiệm vụ đi sâu nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày một cách có hệ thống di sản văn hóa quân sự qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam từ thời Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu và giao lưu văn hóa của du khách, từ đó giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.


Toàn cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học cơ sở đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra một số điểm cần đi sâu đánh giá nhằm hoàn thiện đề tài, đặc biệt góp ý về giải pháp phát huy giá trị sưu tập kiếm. Hội đồng khoa học đánh giá cao quá trình nghiên cứu, cách chọn đề tài, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện đề tài, phục vụ cho lưu giữ và trưng bày sưu tập tại Bảo tàng LSQS Việt Nam

Kết luận Hội nghị, Trung tá Mai Thị Ngọc đánh giá nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian tiến hành khảo sát, tập hợp danh mục hiện vật, kết cấu hợp lý lô-gíc. Nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài, đồng chí yêu cầu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung, coi đề tài là căn cứ cơ bản trưng bày sưu tập về kiếm thời kỳ phong kiến tại Bảo tàng./.


Nguồn: Tuấn Linh
20-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s