Thông báo sửa chữa, nâng cấp phòng trưng bày “Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1930 – 1953”


08-08-2018
Từ ngày 8/8/2018 đến ngày 30/9/2018, phòng trưng bày “Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1930 – 1953” tạm thời đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp.

Nâng cấp, sửa chữa phòng trưng bày là hoạt động thường xuyên, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống trưng bày cố định của Bảo tàng, góp phần nâng cao chất lượng công tác trưng bày - tuyên tuyền, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách tham quan.

Khi nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp xong, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ thông báo mở cửa trở lại. Mong quý khách tham quan thông cảm.

Trân trọng cảm ơn!


Nguồn: BTLSQSVN
08-08-2018
Các thẻ
thông báo
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s