Sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”


17-05-2018
Nhân dịp kỷ niệm một năm các di sản của Người được tôn vinh là bảo vật quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông kịp thời cho ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”.

Cuốn sách dày 300 trang gồm có 5 phần:

Phần 1 – “Đường Kách mệnh”: Giới thiệu toàn bộ nội dung tác phẩm Đường Kách mệnh; ảnh (Scaner) toàn bộ các trang bản thảo gốc Đường Kách mệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết để minh họa; một số bài viết liên quan đến bối cảnh lịch sử, sự ra đời và giá trị, ý nghĩa của tác phẩm Đường Kách mệnh.

Phần 2 – “Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù)”: Giới thiệu toàn bộ nội dung 133 bài thơ bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ của tác phẩm Nhật ký trong tù; ảnh (Scaner) toàn bộ các trang bản thảo gốc Nhật ký trong tù do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong thời gian bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ tháng 8/1942 đến 9/1943 với 133 bài thơ chữ Hán minh họa; một số bài viết liên quan đến bối cảnh lịch sử, sự ra đời và giá trị, ý nghĩa của tác phẩm Nhật ký trong tù.


Sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia”.

Phần 3 – “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”: Giới thiệu toàn bộ nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; ảnh (Scaner) bản thảo gốc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn ngày 19/12/1946 tại nhà ông Nguyễn Văn Dương, làng Vạn Phúc, Hà Đông minh họa; một số bài viết liên quan đến bối cảnh lịch sử, sự ra đời và giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Phần 4 – “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước”: Giới thiệu toàn bộ nội dung Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước; ảnh (Scaner) toàn bộ bản thảo gốc Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 17/7/1966 để minh họa; một số bài viết liên quan đến bối cảnh lịch sử, sự ra đời và giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Phần 5 – “Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”: Giới thiệu toàn bộ nội dung Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969; ảnh Scaner toàn bộ các trang bản thảo gốc Bản Di chúc gốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ ngày 10/5/1965 - 19/5/1969 để minh họa; một số bài viết liên quan đến bối cảnh lịch sử, sự ra đời và giá trị, ý nghĩa của Bản Di chúc.

Việc tái hiện 5 bảo vật quốc gia của Người không chỉ nhằm tôn vinh và ngợi ca các giá trị di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, mà còn giúp cho mỗi chúng ta có thể soi mình vào tấm gương đạo đức vĩ đại của Người để tin tưởng và đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước. Bên cạnh 5 bảo vật quốc gia được trình bày một cách trang trọng, bạn đọc còn được tiếp cận những dòng cảm xúc của các nhà phê bình văn học trong và ngoài nước khi nghiên cứu về các di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách “Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia” là một nguồn tài liệu nghiên cứu quý giá hiện đang lưu trữ tại Thư viện của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời độc giả trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
17-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s