Sách “Hồ Chí Minh – Chân dung và di sản”


17-05-2018
Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2017), Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách: “Hồ Chí Minh – Chân dung và di sản”.

Cuốn sách gồm những bài viết của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh… về Chủ tịch Hồ Chí Minh – vĩ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Nội dung gồm 2 phần: Chân dung Hồ Chí Minh và Di sản Hồ Chí Minh.


Sách “Hồ Chí Minh – Chân dung và di sản”.

Hai nội dung có mối quan hệ hữu cơ với nhau, nên sự phân chia mang tính tương đối: chân dung Hồ Chí Minh cũng là một di sản quý báu mà Người để lại cho dân tộc ta, và ngược lại, di sản Hồ Chí Minh càng làm cho chân dung của Người thêm phần rực rỡ.

Tư tưởng vĩ đại, đạo đức tuyệt vời cũng như cuộc đời hoạt động sôi nổi của Người là nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động chính trị, tôn giáo trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trên đây là vài nét giới thiệu về nguồn tư liệu liên quan đến cuốn “Hồ Chí Minh – Chân dung và di sản” hiện đang lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời độc giả trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
17-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s