Quyết tâm thư ký bằng máu


06-10-2018
Ngày Bác Hồ kính yêu đi xa, nhiều chiến sỹ đã lấy máu của mình viết thư thể hiện quyết tâm sẵn sàng đi chiến đấu, lập công dâng lên Bác. Một trong nhiều bức thư như vậy được lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đó là Quyết tâm thư ký bằng máu (có số đăng ký 4831-Gi-1015) của cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1, Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308.

Năm 1969, nghe tin Bác Hồ từ trần, toàn mặt trận tỏ lòng thương tiếc vô hạn, Bộ Tư lệnh mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị đã phát động phong trào “Thi đua lập công đền ơn Bác”. Các đơn vị nên quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều “Trận đánh đền ơn Bác”, “Lập công dâng Bác kính yêu” diễn ra sôi nổi. Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1, Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 đã viết một bức thư dài hai trang bày tỏ mong muốn ra trận sẵn sàng lập công. Tất cả cán bộ, chiến sỹ lấy máu của mình ký vào đơn thể hiện ý chí mạnh mẽ, hy vọng được cấp trên chấp thuận.

Mở đầu thư Quyết tâm, cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1 viết:

“Kính gửi Đảng ủy và Thủ trưởng Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 toàn thể cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1, Đại đội 16 chúng tôi vô cùng đau đớn được tin Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của dân tộc ta, nhân dân ta, Quân đội ta đã qua đời”.


Bức thư thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 - Ảnh BTLSQSVN.

Bức thư bày tỏ sự tiếc thương vô hạn vị lãnh tụ, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta, đồng thời cũng bày tỏ niềm tự hào được đứng trong quân ngũ, chiến đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, theo chân Bác, tiếp tục sự nghiệp cách mạng mà Bác đã soi đường mở lối:

“… Bác mất đi để lại trong lòng chúng tôi niềm xót thương vô hạn, nhưng chúng tôi cũng tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, được trực tiếp cầm súng tiêu diệt bọn xâm lược Mỹ bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

Trong thư cũng nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc của đơn vị “đã từng được Bác dạy bảo, chăm sóc từ ngày mới ra đời trong kháng chiến và trong xây dựng được Bác đến thăm nhiều lần”. Đặc biệt trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950, Đại đoàn 308 vinh dự được tham gia. Ngày 2/9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho các lực lượng vũ trang:

“Chiến dịch Cao - Bắc - Lạng rất quan trọng. Chúng ta quyết đánh thắng trận này. Để thắng trận này, các chiến sỹ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm phần trăm; các chiến sỹ ở các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua giết giặc lập công để hết sức tiêu diệt địch, khiển chế địch, không cho chúng tiếp viện Mặt trận Cao - Bắc - Lạng.

Thắng lợi ở Cao - Bắc - Lạng là thắng lợi chung của các chiến sỹ toàn quốc.”

Trung tuần tháng 9/1950, Người đi thị sát mặt trận, chỉ đạo chiến dịch và động viên bộ đội chiến đấu.


Quyết tâm thư có chữ ký bằng máu của cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1 - Ảnh BTLSQSVN.

Bức thư của cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1, Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 đã tự hào nhắc lại: “Có lần Bác cùng đi chiến dịch, càng thương nhớ Bác bao nhiêu chúng tôi càng thấy công lao của Bác to lớn bấy nhiêu”.

Như tất cả mọi người dân, mọi chiến sỹ trong quân đội, cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1 hết sức cảm động, tự hào nhớ lại sự kiện này. Với bộ quân phục, ngày đêm Người trèo đèo, lội suối cùng với bộ đội và dân công. Bác ra trận là biểu hiện ý chí quyết thắng cao nhất của toàn Đảng, toàn quân ta.

Bức thư của cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1, Đại đội 16, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 kết thúc bằng lời đề nghị thiết tha nhưng cũng rất mạnh mẽ:

“Trong giờ phút cả nước tiếc thương Bác, chúng tôi thiết tha đề nghị Đảng uỷ và Thủ trưởng Trung đoàn cho chúng tôi được đi chiến đấu ngay để đền đáp lại công ơn trời biển của Bác. Để biểu thị rõ quyết tâm của mình, chúng tôi xin gửi tới Đảng ủy và Thủ trưởng Trung đoàn những chữ ký bằng máu của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong Trung đội.

Ngày 4/9/1969”.

Tiếp theo chữ ký của Trung đội trưởng Phùng Văn Yến là 28 chữ ký của anh em trong Trung đội. Đó là Đinh Công Bính, Lại Túc Vinh, Lê Đình Chắn, Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Như Lu, Trần Minh Nhu, Đỗ Đức Hải, Trần Văn Lưu, Đào Trọng Thao, Nguyễn Văn Thành, Tô Đình Huyền, Nguyễn Hồng Kỳ, Phạm Huỳnh Sơn, Bùi Trung Tuấn, Nguyễn Văn Ngưỡng, Tạ Văn Doanh, Nguyễn Đức Kha, Hà Học Hựu, Nguyễn Văn Phố, Vũ Văn Tịnh, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Ngọc Sáu, Nguyễn Văn Chước, Mạc Duy Thắng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Văn Thi, Phạm Văn Quang, Trương Tuấn Uyên.

Hơn 50 năm đã qua, nhìn lại bức thư với những chữ ký bằng máu, tôi biết rằng trong số những cán bộ, chiến sỹ Trung đội 1 có thể có người không còn nữa nhưng tinh thần biến đau thương thành hành động cách mạng của họ còn mãi, lay động trái tim các thế hệ đi sau./.


Nguồn: Lâm Hà
06-10-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s