Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”


07-06-2018
Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Người ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Trung tá Mai Thị Ngọc – Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã dự và tặng hoa chúc mừng triển lãm.


Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc triển lãm

Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Phùng Huy Cẩn – Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thế Hùng - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa/Bộ VHTTDL; Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lưu Trần Tiêu – Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện Cục, Vụ, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ VHTTDL, các cơ quan, Ban, ngành, trung ương; các Nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bảo tàng, Di tích lưu niệm, các viện nghiên cứu, đại diện các tổ chức chính trị xã hội….


Lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Với hơn 200 tư liệu, tài liệu, hiện vật… triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Triển lãm chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945- 1954);

Phần thứ hai: Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975);

Phần thứ ba: Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay).


Đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại triển lãm, đồng chí Vũ Mạnh Hà khẳng định: triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.


Nguồn: Minh Nguyệt
07-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s