Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII


11-01-2019
Sáng ngày 11/1/2019, Đảng uỷ Bảo tàng LSQS Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 8 khoá XII. Tới dự, chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Bảo tàng.


Đại tá Nguyễn Tiến Hải quán triệt Nghị quyết TW8 khóa 12

Thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10/2018 đến ngày 06/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã họp để thảo luận một số vấn đề quan trọng. Tại Hội nghị học tập, quán triệt, cán bộ đảng viên, quần chúng của Bảo tàng đã nghiên cứu các nội dung về Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa XII, vào năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị tập thể đảng viên, quần chúng đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn bản thân. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Bảo tàng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện./.


Nguồn: Trường Giang
11-01-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s