Đàm phán dịch vụ tư vấn thiết kế công trình Bảo tàng LSQS Việt Nam


11-09-2017
Sáng ngày 11/9/2017, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đoàn đàm phán dịch vụ tư vấn thiết kế công trình Bảo tàng LSQS Việt Nam đã tiến hành họp phiên thứ nhất để xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất của các Tổ chức tư vấn thiết kế.

Đại tá Phan Đăng Sơn – Phó Cục trưởng Cục Doanh trại/ TCHC, Trưởng đoàn đàm phán chủ trì cuộc họp. Tham dự có Đại tá Phạm Văn Phi – Phó Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam; đại diện Cục Kế hoạch và Đầu tư/ BQP, Cục Doanh trại/ TCHC, Cục Tuyên huấn/ TCCT và các thành viên trong đoàn.

Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan chức năng, thành viên Đoàn đàm phán đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ một số nội dung, công việc cần thực hiện trong quá trình xem xét hồ sơ đề xuất của các tổ chức tư vấn thiết kế.

Trên cơ sở ý kiến tham gia, Đại tá Phan Đăng Sơn đề nghị Bảo tàng LSQS Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Hậu cần kiểm tra, rà soát lại pháp nhân, tính pháp lý hồ sơ đề xuất của các Tổ chức tư vấn; sau đó gửi phiếu đánh giá hồ sơ để các thành viên Đoàn nghiên cứu, xem xét, hoàn chỉnh báo cáo trước khi đưa ra Hội đồng lựa chọn Tổ chức tư vấn thiết kế công trình Bảo tàng LSQS Việt Nam./.


11-09-2017
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s