Cuốn sách “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”


29-01-2018
Trên cơ sở Hội thảo khoa học “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Cuốn sách là tập hợp các tham luận tại hội thảo nói trên, đề cập đến nhiều mặt của một sự kiện lịch sử trọng đại, một dấu mốc quan trọng, mở ra bước ngoặt căn bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Sách được chia ba phần: 1 - Những vấn đề chung; 2 - Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 – ý chí và sức mạnh Việt Nam; 3 - Giá trị lịch sử và hiện thực.

Cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968, khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa to lớn, những bài học kinh nghiệm quý báu của sự kiện lịch sử trọng đại này.


Cuốn sách “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Tiêu biểu là các bài viết: “Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam” của Đại tướng Ngô Xuân Lịch; “Công an nhân dân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm; “Sức mạnh chính trị, tinh thần – Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” của Thượng tướng Lương Cường; “Bộ Tổng Tham mưu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968” của Thượng tướng, TS Phan Văn Giang,…

Cuốn sách “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” là một nguồn tài liệu nghiên cứu quý giá hiện đang lưu trữ tại Thư viện của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời độc giả trong và ngoài quân đội tới nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Phạm Thu
29-01-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s