Bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)”


31-08-2016
Trên cơ sở bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954” đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành vào các năm 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức biên soạn bộ “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954”. Bộ sách đã phản ánh một cách có hệ thống và tương đối toàn diện quá trình diễn biến của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu nêu ra những quy luật của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, đồng thời làm rõ nhân tố thắng lợi và bài học lịch sử. Bộ sách gồm 7 tập:

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954), dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây hơn nửa thế kỷ. Thắng lợi đó là một trong những thành tựu lớn của Đảng và nhân dân ta và là đề tài lịch sử thu hút sự quan tâm của nhiều chính trị gia, nhà sử học và nhà quân sự trong và ngoài nước.

Tập I- Chuẩn bị Toàn quốc kháng chiến: trình bày các sự kiện lịch sử từ Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đến trước ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), gồm chương I: Trước cuộc kháng chiến; Chương II: Kháng chiến ở miền Nam, chuẩn bị thực lực cho cuộc kháng chiến; Chương III: Thực hiện hòa hoãn, chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh lan rộng. Sách được xuất bản năm 2001.

Tập II – Toàn quốc kháng chiến: viết về giai đoạn lịch sử từ ngày Toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947 kết thúc thắng lợi, gồm chương IV: Cuộc chiến đấu tại đô thị bắc vĩ tuyến 16 mở đầu Kháng chiến toàn quốc; chương V: Chuyển đất nước vào thời chiến; Chương VI: Tiếp tục triển khai thế trận chiến tranh nhân dân, thực hiện “kháng chiến và kiến quốc”; Chương VII: Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947. Sách được xuất bản năm 2005.

Bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
(1945 – 1954)”

 

Tập III – Triển khai kháng chiến toàn diện: trình bày giai đoạn lịch sử từ đầu năm 1948 đến cuối năm 1949, gồm chương VIII: Phát triển chiến tranh du kích; chương IX: Xây dựng, củng cố hậu phương kháng chiến; chương X: Đoàn kết chiến đấu với cách mạng Lào, Campuchia và Trung Quốc, tăng cường hoạt động đối ngoại; chương XI: Tiến lên vận động chiến. Sách được xuất bản năm 2009.

Tập IV – Bước ngoặt của cuộc kháng chiến: phản ánh cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong thời gian năm 1950, gồm chương XII: Tăng cường hoạt động đối ngoại, đoàn kết quốc tế, đấu tranh chính trị; chương XIII: Xây dựng, phát triển lực lượng kháng chiến; chương XIV: Đẩy mạnh đấu tranh quân sự, từng bước giành thế chủ động chiến lược; chương XV: Chiến thắng Biên giới thu đông 1950 – bước ngoặt của cuộc kháng chiến. Sách được xuất bản năm 2011.

Tập V – Phát triển thế tiến công chiến lược: phản ánh cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ sau Chiến dịch Biên giới thu đông 1950 đến giữa năm 1953, gồm chương XVI: Khuếch trương chiến thắng Biên giới, tiến công địch ở Trung du, đồng bằng Bắc bộ; chương XVII: Xây dựng lực lượng, củng cố hậu phương kháng chiến; chương XVIII: Đẩy mạnh đấu tranh ở vùng địch chiếm đóng, giữ thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc bộ; chương XIX: Chủ động tiến công lên Tây Bắc, sang Thượng Lào, tạo thế và lực mới. Sách được xuất bản năm 2015.

Tập VI, VII sẽ tiếp tục giới thiệu trong thời gian tiếp theo.

Bộ sách ra đời đã đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy của các cơ quan, nhà trường trong và ngoài Quân đội, góp phần gióa dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ nhân dân./.


Nguồn: Thùy Chi
31-08-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s