Bảo tàng Quân khu 5: Khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”


06-06-2018
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), sáng ngày 06/6/2018, tại Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5 tổ chức khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.


Đại tá Võ Văn Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 phát biểu khai mạc triển lãm.

Với hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm tập trung vào 4 chủ đề: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (giai đoạn 1945 - 1954); Thi đua xây dựng miền Bắc Xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (giai đoạn 1954 - 1975); Thi đua vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua Quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 5 theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Triển lãm cũng là dịp động viên các tập thể, cá nhân phát huy những thành tích đã đạt được, cùng thi đua phấn đấu đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tham quan triển lãm. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Võ Văn Hưng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh: “Triển lãm nhằm khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia các phòng trào thi đua yêu nước; qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 16/6. Sau đó các tư liệu, hiện vật được chuyển đến các địa điểm tổ chức trưng bày, triển lãm lưu động tại các đơn vị trên địa bàn Quân khu 5./.


Nguồn: Ngọc Huệ - Phó GĐ Bảo tàng Quân khu 5
06-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s