Thẻ: nghiệm thu

Nghiệm thu bảo quản trị liệu hiện vật chất liệu vải
22/05/2019 12:00:00 Tuấn Linh 0 787

Sáng ngày 22/5/2019, tại kho Lai Xá (Hoài Đức, Hà Nội), Bảo tàng LSQS Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu bảo quản trị liệu hiện vật chất liệu vải. Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng chủ trì Hội nghị.

Nghiệm thu ĐTKH cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng LSQS Việt Nam”
10/01/2019 12:00:00 Văn Tuấn 0 1228

Chiều ngày 10/1/2019, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” của nhóm nghiên cứu phòng Trưng bày – Tuyên truyền. Trung tá Mai Thị Ngọc – Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở
13/12/2018 12:00:00 Minh Nguyệt 0 1683

Chiều ngày 13/12/2018, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đó là: “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật vũ khí văn hóa Đông Sơn lưu giữ tại Bảo tàng LSQSVN” của nhóm nghiên cứu phòng Nghiên cứu Sưu tầm – Quản lý nghiệp vụ và “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật Bác Hồ với Quân đội, Quân đội với Bác Hồ tại Bảo tàng LSQS Việt Nam năm 1944-2017” của nhóm nghiên cứu phòng Kiểm kê – Bảo quản. Trung tá Mai Thị Ngọc – Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị nghiệm thu.

Nghiệm thu Dự án xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
08/04/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 2539

Sáng ngày 8/4/2016, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hội đồng nghiệm thu nội dung Dự án xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án. Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng - Giám đốc Bảo tàng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị

GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s