Tủ sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5


06-04-2018
Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 5 (21/4/2014 – 21/4/2018), Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức trưng bày tủ sách chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018).

Tủ sách giới thiệu hơn 100 cuốn sách về hai sự kiện trọng đại này. Tiêu biểu là: Một số văn kiện chỉ đạo cuộc chiến Đông Xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ; Bài học thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ; Chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ; Báo cáo về kế hoạch tác chiến và tổng kết kinh nghiệm trong các chiến dịch lớn – Chiến dịch Điện Biên Phủ; Đại thắng mùa xuân của Đại tướng Văn Tiến Dũng; Một số văn kiện chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975…


Tủ sách hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5.

Bên cạnh đó, tủ sách giới thiệu một số đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu biểu là: Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh; Hồ Chủ Tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam; Hồ Chủ Tịch - Nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam…

Ngày sách Việt Nam (21/4) được tổ chức hàng năm nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Do đó, việc tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu những cuốn sách theo chuyên đề được Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa thiết thực trong công tác Thông tin - Thư viện nói chung và hoạt động của Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói riêng.

Trưng bày những chuyên đề được giới thiệu tới bạn đọc đến nghiên cứu, học tập bắt đầu từ ngày 2/4 đến hết ngày 31/5./.


Nguồn: Phạm Thu
06-04-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s