Trưng bày chuyên đề “Hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của Binh chủng Tăng-thiết giáp”


02-07-2019
Ngày 01/7/2019, tại Hà Nội, Bảo tàng Tăng-thiết giáp tổ chức trưng bày chuyên đề “Hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị của Binh chủng Tăng-thiết giáp”.

Chuyên đề giới thiệu hơn 100 hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, thể hiện kết quả, thành tích công tác Đảng, công tác chính trị của Binh chủng Tăng thiết giáp trong những năm gần đây; những hình ảnh trang bị vũ khí mới của Binh chủng trong hai năm 2018 - 2019.


Cán bộ cơ quan Binh chủng Tăng-thiết giáp thăm quan trưng bày tại Bảo tàng Tăng-thiết giáp.

Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục sâu sắc và nâng cao nhận thức tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn Binh chủng, góp phần xây dựng Binh chủng ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trưng bày diễn ra từ 01/7 đến hết ngày 02/7/2019./.


Nguồn: Hải Minh, Thu Thủy (Bảo tàng Tăng-Thiết giáp)
02-07-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s