Thông qua đề cương đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến tại Bảo tàng LSQS Việt Nam”


04-07-2019
Sáng ngày 4/7/2019, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông qua đề cương đề tài khoa học cấp cơ sở chủ đề “Nghiên cứu xây dựng sưu tập hiện vật đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Phòng Kiểm kê – Bảo quản thực hiện. Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, nhóm thực hiện đề tài đã trình bày tóm tắt đề cương, theo đó nội dung đề tài gồm 3 chương: 1-Một số vấn đề lý luận về xây dựng sưu tập hiện vật và đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến; 2-Thực trạng hiện vật đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến (1945-1975); 3-Nâng cao chất lượng sưu tập đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Trung tá Mai Thị Ngọc, Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ sở chủ trì Hội nghị. Ảnh BTLSQSVN.

Qua thống kê có khoảng 350 hiện vật liên quan đến phạm vi, chủ đề nghiên cứu. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang tích cực triển khai dự án đầu tư xây dựng tại vị trí mới, trong đó có phần trưng bày sưu tập “Đồ dùng tự tạo với cuộc sống chiến sỹ”. Do vậy, việc nghiên cứu xây dựng thành công sưu tập sẽ là nguồn tư liệu có giá trị cho nội dung trưng bày tại Bảo tàng trong thời gian tới. Đây là một sưu tập độc đáo, hấp dẫn của Bảo tàng, góp phần phản ánh một cách chân thực khát vọng hòa bình, tình yêu, lý tưởng, niềm tin và tinh thần lạc quan, yêu đời của cán bộ, chiến sỹ trong khói lửa chiến tranh.


Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo đề cương đề tài khoa học. Ảnh BTLSQSVN.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng khoa học cơ sở đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu sâu, làm rõ để nhóm thực hiện đề tài đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là góp ý về các giải pháp phát huy giá trị sưu tập đồ dùng tự tạo của bộ đội trong kháng chiến. Hội đồng khoa học đánh giá cao quá trình nghiên cứu, cách chọn đề tài, đồng thời đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện đề tài, phục vụ cho lưu giữ và trưng bày sưu tập tại Bảo tàng LSQS Việt Nam

Kết luận Hội nghị, Trung tá Mai Thị Ngọc đánh giá nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian tiến hành khảo sát, tập hợp danh mục hiện vật, kết cấu hợp lý lô-gíc. Nhấn mạnh ý nghĩa của đề tài, đồng chí yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo ý kiến đóng góp của Hội đồng và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra./.


Nguồn: Thuận Nguyễn
04-07-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s