Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


07-06-2019
Chiều ngày 07/6/2019, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đảng ủy Bảo tàng đã tổ chức hội nghị quán triệt, thông báo nhanh Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các chi bộ thuộc Bảo tàng.


Đại tá Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (họp từ ngày 16 đến 18-5-2019) đã thảo luận, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của Đảng và Nhà nước. Hội nghị Trung ương 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở nội dung của hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng các nghị quyết, bảo đảm sát nhiệm vụ, đúng chức năng các phòng, ban./.


Nguồn: Tuấn Linh
07-06-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s