Nghiệm thu ĐTKH cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng LSQS Việt Nam”


10-01-2019
Chiều ngày 10/1/2019, Hội đồng khoa học Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” của nhóm nghiên cứu phòng Trưng bày – Tuyên truyền. Trung tá Mai Thị Ngọc – Giám đốc Bảo tàng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì Hội nghị nghiệm thu.

Tham dự có các thành viên trong Hội đồng và nhóm thực hiện đề tài; đại diện các phòng ban và cán bộ chuyên môn của Bảo tàng.


Toàn cảnh Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học.

Đề tài “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam” của nhóm nghiên cứu phòng Trưng bày – Tuyên truyền có nội dung gồm 3 chương: 1- Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của bảo tàng cho học sinh, sinh viên ở nước ta hiện nay; 2- Thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên tại Bảo tàng LSQS Việt Nam; 3- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên tại Bảo tàng LSQS Việt Nam.


Đại biểu đóng góp ý kiến.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa trong đời sống xã hội. Đề tài được thực hiện góp phần khẳng định 4 vấn đề lớn: Một là, về vai trò to lớn của bảo tàng trong đời sống xã hội và trong tương lai, tham quan bảo tàng là một nhu cầu lớn của con người. Hai là, chiến tranh càng lùi xa, thế hệ học sinh, sinh viên mới càng có nhu cầu tiếp xúc với vật chứng gốc về chiến tranh trong quá khứ. Chính vì vậy, việc tăng cường đa dạng hóa, xã hội hóa các hoạt động của Bảo tàng nói chung đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên nói riêng là xu hướng tất yếu đối với mỗi bảo tàng nhằm quảng bá sâu rộng giá trị di sản văn hóa chứa đựng trong những tài liệu hiện vật được lưu giữ, trưng bày của mỗi một Bảo tàng; Bảo tàng LSQS Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Ba là, với chức năng là thiết chế văn hóa trong quân đội, là bảo tàng Quốc gia, bảo tàng đứng đầu trong hệ thống Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng LSQS Việt Nam cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, các chương trình hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng công chúng, phù hợp với loại hình, nội dung trưng bày của bảo tàng. Bốn là, bằng ngôn ngữ đặc thù của mình là các sử liệu gốc và bằng hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua ngôn ngữ đặc thù đó, các bảo tàng đã đưa con người đến với những giá trị truyền thống, giá trị văn hoá, để từ đó có niềm tin vào hiện tại và tương lai.


Trung tá Mai Thị Ngọc kết luận hội nghị.

Tại Hội nghị, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm nghiên cứu nhằm hoàn thiện đề tài, đặc biệt là góp ý về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng các chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng thông tin, dịch vụ cung ứng phục vụ khách tham quan; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cho học sinh, sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Kết luận hội nghị nghiệm thu, Trung tá Mai Thị Ngọc đánh giá nhóm nghiên cứu đã dành nhiều thời gian tiến hành khảo sát, nghiên cứu; đề tài có nội dung phong phú, kết cấu hợp lý, đảm bảo tính lôgíc. Nhấn mạnh ý nghĩa của hai đề tài, đồng chí yêu cầu tiếp tục điều chỉnh, bổ sung nội dung, hoàn thiện các phần việc còn lại, coi đề tài này là căn cứ cơ bản nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của Bảo tàng LSQS Việt Nam trong việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, lịch sử quân sự Việt Nam nói riêng cho các thế hệ học sinh, sinh viên, nhất là việc thu hút đối tượng tham quan này với Bảo tàng khi về vị trí mới./.


Nguồn: Văn Tuấn
10-01-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s