Khai mạc trưng bày “Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954)”


08-06-2018
Nhân kỷ niệm 75 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2018), sáng ngày 08/6/2018, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Văn học-Nghệ thuật trong kháng chiến (1945 - 1954)”. Trung tá Mai Thị Ngọc – Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tới dự và tặng hoa chúc mừng trưng bày.

Tham dự có các đồng chí: GS.TS KH Lưu Trần Tiêu – Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia; Trần Chiến Thắng – nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Dương Trung Quốc – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nguyễn Thế Hùng – Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa; PGS.TS Phạm Mai Hùng – Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam; Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Vũ Công Hội – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Nguyễn Thanh Minh – Phó Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam…


Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Với gần 200 hình ảnh, hiện vật, hình ảnh, bản trích, bản viết đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Văn học Việt Nam được trưng bày thành hai phần:


TS. Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phát biểu khai mạc trưng bày

Phần 1 - Đề cương về văn hóa Việt Nam và đường lối văn hóa của Đảng: Giới thiệu ý nghĩa của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943), những nhận xét, đánh giá của học giả, nhà văn hóa, văn nghệ sỹ; một số văn kiện của Đảng nói về văn hóa văn nghệ. Một số hiện vật tiêu biểu của phần này là Bản “Đề cương về văn hóa Việt Nam” do đồng chí Trường Chinh soạn thảo được Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua tháng 2/1943; tác phẩm “Nhật ký trong tù” năm 1943 của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các trang văn xuôi có ghi chép những suy nghĩ của Người về xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới; Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng...


Trung tá Mai Thị Ngọc – Phó Giám đốc Bảo tàng LSQSVN tham quan không gian trưng bày

Phần 2 - Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến (1945-1954): “Đề cương về văn hóa Việt Nam” đã chắp cánh cho các hoạt động sáng tạo của các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ ngày càng phong phú và sắc bén, họ luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, phản ánh sắc sảo, sinh động đời sống thực tiễn đấu tranh của quân - dân, kịp thời động viên, cổ vũ toàn dân, toàn quân thi đua tăng gia sản xuất, giết giặc lập công, xây dựng đời sống văn hóa mới. Trưng bày giới thiệu một số hiện vật tiêu biểu như nhóm hiện vật những kỷ vật của các văn nghệ sĩ; Sưu tập hiện vật về các tác phẩm văn học của các tác giả (Tú Mỡ, Tế Hanh, Nguyễn Đình Thi…); Nhóm tranh cổ động và những bản nhạc thời kì kháng chiến...

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS. Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh trưng bày sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn giá trị và tác dụng định hướng soi đường của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” những cống hiến của lớp văn nghệ sĩ đầu tiên đã tiếp nhận những nội dung, tư tưởng của Đề cương; qua đó nhận thức đúng hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.

Trưng bày kéo dài đến hết tháng 9/2018./.


Nguồn: Minh Nguyệt
08-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s