Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được công nhận là điểm du lịch


03-08-2018
Theo Quyết định số 3712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 23/7/2018, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được công nhận là điểm du lịch.

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 22/TTr-SDL ngày 29/6/2018; căn cứ Nghị định 168/2017/NĐ/CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, UBND TP Hà Nội công nhận điểm du lịch Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).


Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Sau khi được công nhận là điểm du lịch, Bảo tàng sẽ có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan.

Một số hình ảnh của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.


Bảo vật quốc gia MiG-21 số hiệu 4324.

Bảo vật quốc gia xe tăng T-54B số hiệu 843.


Trưng bày giới thiệu lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam giai đoạn 1930 – 1944.


Không gian trung tâm trưng bày ngoài trời.


Di tích Cột cờ Hà Nội.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tháng 6/2018./.


Nguồn: Minh Nguyệt
03-08-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s