Thẻ: Thủy lôi bát giác

Thủy lôi bát giác
01/04/2019 12:00:00 Đức Chính – Bảo tàng Công binh 0 1281

Tại Bảo tàng Công binh hiện lưu giữ và trưng bày hàng nghìn hiện vật bom, mìn của đế quốc Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, trong số đó có hiện vật rất đặc biệt đó là thủy lôi bát giác (mìn trôi tám cạnh).

s