Cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp


24-10-2018
Ngày 14/11/1947, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết cuốn “Phát động du kích chiến tranh” giữa lúc chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 đang diễn ra ở thế có lợi cho ta, quân Pháp bị bao vây, phục kích ở khắp các mặt trận. Tác phẩm đã tổng kết những kinh nghiệm về cách đánh du kích để phổ biến cho cán bộ chiến sĩ. Hiện vật đặc biệt này được giới thiệu tại triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc”, khai mạc ngày 03/10/2018 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức.

Đầu tháng 10/1947, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và quân chủ lực của ta, trên cơ sở đó phá huỷ căn cứ địa kháng chiến. Đánh lên Việt Bắc, Pháp còn nhằm khóa chặt biên giới Việt – Trung và ngăn chặn sự liên lạc giữa ta với quốc tế, tiêu diệt bộ đội chủ lực của Việt Nam để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh.

Đứng trước thế và lực cũng như cách đánh tập trung của quân Pháp, đồng chí Võ Nguyên Giáp - Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Tự vệ đã đưa ra quan điểm “du kích chiến tranh” và phát động phong trào du kích chiến tranh rộng khắp. Nhấn mạnh “phải quan niệm cho đúng chiến thuật du kích”, ngày 14/11/1947, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết cuốn “Phát động du kích chiến tranh” giữa lúc chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 đang diễn ra ở thế có lợi cho ta, quân Pháp bị bao vây, phục kích ở khắp các mặt trận.


Cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh”. Ảnh BTLSQSVN.

Mở đầu cuốn sách, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã phân tích nhận xét về tính chất cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và thực dân Pháp, đồng thời chỉ rõ tương quan chênh lệch vũ khí giữa hai bên. Vì thế, phát động du kích chiến tranh là phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong tác phẩm “Phát động du kích chiến tranh”, đồng chí Võ Nguyên Giáp cũng đã đúc rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử của dân tộc ta. Đồng thời chỉ ra sự khác nhau giữa giai đoạn triều đại nhà Trần chống giặc Nguyên, nhà Lê chống giặc Minh, nhà Tây Sơn chống giặc Thanh và thời kỳ Việt Nam chống thực dân Pháp. Cùng với đó, cuốn sách cũng chỉ ra sự khác nhau giữa chiến tranh du kích Việt Nam chống thực dân Pháp và Trung Hoa chống Nhật, Liên Xô chống Đức.

Cuộc hành quân bất ngờ về chiến thuật của địch xuống Bắc Cạn (ngày 4/10/1947) và kết quả ở Việt Bắc khi đối phó với cuộc tấn công của thực dân Pháp đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm. Cuốn sách nêu rõ: “Cách đối phó của ta là phải chuẩn bị đối phó để quân giặc đi đến đâu cũng gặp sự kháng chiến của ta. Cần phải nắm vững nguyên tắc”.


Bộ chỉ huy chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947 nghiên cứu kế hoạch tấn công của địch lên Việt Bắc. (Từ trái qua phải, các đồng chí: Bằng Giang, Song Hào, Lê Đức Hòa, Lê Trọng Tấn, Vũ Hiển). Ảnh BTLSQSVN.

Phát động du kích chiến tranh rộng rãi để bao vây quân địch trở lại, đưa chúng từ chỗ bị động từng nơi, từng lúc đến hoàn toàn bị động sau này. Tổng Chỉ huy nhấn mạnh: “Du kích chiến tranh là căn bản”. Từ sự phát triển của du kích chiến tranh sẽ tạo điều kiện cho vận động chiến. Vận động chiến tiếp tục phát huy trong điều kiện thuận lợi.

Về việc tổ chức quân đội, đồng chí Võ Nguyên Giáp cho rằng: Muốn đưa cuộc kháng chiến tiến lên vững chắc chưa phải là lúc tập trung bộ đội thành đại đoàn chuẩn bị những trận đánh lớn mà phải có một quá trình rèn luyện cho bộ đội ta từ thấp đến cao. Một quá trình kiên nhẫn, lâu dài.

Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp viết: “Những sự kiện lần lượt hiện lên trong óc tôi mặt trận Huế vỡ, trận đánh Trung đoàn vào thị xã Hà Đông không thành công… đều chứng minh việc cần làm ngay chưa phải là tập trung xây dựng Đại đoàn mà ngược lại phải mạnh dạn phân tán một lực lượng bộ đội thành những Đại đội đi sâu vào địch hậu để phát động chiến tranh du kích. Các đội du kích non nớt sẽ nương tựa vào Vệ quốc đoàn mà trở nên bộ đội địa phương. Các đại đội độc lập sẽ tập trung dần lại, cũng như các bộ đội địa phương sẽ tham gia dần vào quân đội chính quy. Đồng thời nêu công thức “đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung” dùng cách đánh du kích và vận động chiến”.


Vệ quốc quân trong chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947. Ảnh Tư liệu BTLSQSVN.

Việc phát động du kích chiến tranh được nêu ra trong cuốn sách ngoài việc rèn luyện trình độ tác chiến cho bộ đội còn để các đơn vị của ta phải tích cực sáng tạo trong chiến thuật du kích vận động chiến. Mặt khác, khi quân ta đã phân tán ra nhiều lực lượng nhỏ ở nhiều nơi chiến tranh du kích sẽ phát triển lên cao ở những vùng địch tạm chiếm khiến Pháp phải chia lực lượng không còn tập trung được lực lượng để đánh ta.

Để thực hiện được điều thứ nhất (phát động du kích chiến tranh rộng rãi), thì việc phát triển, củng cố, nâng đỡ các đội du kích là việc làm tối quan trọng. Nhiệm vụ và chiến thuật của dân quân và du kích ngoài việc giúp đỡ bộ đội và phối hợp tác chiến cần phải nêu cao công tác phá hoại và gây một phong trào xung phong phá hoại mạnh mẽ.

Để thực hiện điều thứ hai (vận động chiến), nguyên tắc tập trung phải được áp dụng theo điều kiện địch, địa hình, số lượng và chất lượng của bộ đội. Vì phải có tiểu đoàn tập trung hoạt động trên các mặt trận. Mỗi khu lại có chủ lực của khu để khi cần có thể huy động một lực lượng lớn để phối hợp tác chiến.


Cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh” trưng bày tại triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc”. Ảnh BTLSQSVN.

Trong cuốn sách, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hết sức đề cao đến công tác tổ chức của bộ đội, các cơ quan, sự điều chỉnh kho tàng, máy móc, vấn đề nghi binh… đều phải được chú trọng: “Nhẹ nhàng, phân tán, bí mật, lưu động. Đâu cũng thấy ta, đâu cũng không thấy ta. Xuất kỳ bất ý “lai vô ảnh, khứ vô hình”. Đó là điều kiện cần thiết để triển khai du kích chiến tranh tiến tới thực hiện vận động chiến rộng rãi”.

Tinh thần của tác phẩm như một mệnh lệnh: “Phải quan niệm chiến thuật du kích chiến tranh cho đúng: Chiến thuật du kích chiến tranh là chiến thuật giành lấy chủ động; Phải phối hợp với quân chính quy, bộ đội, du kích, dân quân và dân chúng chặt chẽ; Phải thực hiện hẳn khẩu hiệu mỗi người dân là một người lính”.

Cuốn sách “Phát động du kích chiến tranh” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ ra chiến thuật tác chiến, nó trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 và chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Tác phẩm nay trở thành hiện vật đặt biệt được Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gìn giữ và giới thiệu tại triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Chiến khu Việt Bắc”./.


Nguồn: Minh Ngọc
24-10-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s