Bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 1 sau ngày giải phóng


01-05-2019
Năm 1973, trước những diễn biến của chiến trường có lợi cho ta, Quân ủy Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị quyết định thành lập một số quân đoàn chủ lực. Ngay từ buổi đầu thành lập, Quân đoàn 1 – Binh đoàn Quyết thắng luôn nhận được sự quan tâm, động viên và những tình cảm đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của Quân đoàn 1 đều gắn liền với sự rèn luyện, giáo dục của Đại tướng.

Ngày 4/5/1975, sau chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Quân đoàn được giao nhiệm vụ tổ chức bảy khối luyện tập chuẩn bị cho cuộc mít tinh, diễu binh mừng chiến thắng tại thành phố Sài Gòn. Trong không khí tràn ngập niềm vui sau đại thắng mùa Xuân, các khối đã tập trung đầy đủ tại sân bay Phú Lợi, tranh thủ từng ngày, từng giờ để luyện tập, tập cả ban ngày và ban đêm. Ngày 12/5/1975, giữa lúc các đơn vị đang say sưa luyện tập thì cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn vinh dự đón nhận thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Mở đầu bức thư với tình cảm thân ái, gần gũi, tâm tình, Đại tướng đã hòa chung niềm vui với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung và cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1 nói riêng sau ngày Đại thắng mùa Xuân năm 1975:

          “Tôi muốn đến thăm toàn thể các đồng chí và ôm hôn tất cả trong những ngày đầu Sài Gòn - Gia Định giải phóng.

          Miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng.

          Tổ quốc Việt Nam ta hoàn toàn độc lập và thực tế đã thống nhất. 

          Nam Bắc sum họp một nhà”.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao nhiệm vụ tác chiến cho Quân đoàn 1 trước Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong thư Đại tướng đã biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công của cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1: “Các đồng chí đã có vinh dự góp phần cống hiến xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại đó của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng vĩ đại do Hồ Chủ tịch sáng lập và giáo dục, rèn luyện.”

Trong thư Đại tướng khẳng định: “Con đường của dân tộc ta, của nhân dân ta là con đường do Đảng đã vạch: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới...”

Đại tướng thể hiện niềm tin tưởng, như một lời thúc giục, một mệnh lệnh của vị Tổng Tư lệnh: “Tiến lên với tinh thần cách mạng không ngừng, với khí thế tiến công cao nhất, các đồng chí hãy quyết tâm lớn, góp phần xứng đáng hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta đời đời bền vững...”.

Đại tướng căn dặn cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1: “Nhớ: Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết trong hàng ngũ cán bộ, đoàn kết trên chủ trương, đường lối của Đảng...”.

Bức thư của Đại tướng đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đoàn luôn ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng Quân đoàn theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là đơn vị chủ lực cơ động dự bị chiến lược của Bộ.


Bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1, ngày 12/5/1975.

Điều này được minh chứng: Ngay sau khi đất nước được giải phóng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới của cách mạng, Quân đoàn lại một lần nữa thực hiện cuộc hành quân “Thần tốc” từ Nam ra Bắc, làm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Quân đoàn 1 vinh dự được Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, cùng với quân dân cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quán triệt sâu sắc nội dung bức thư của Đại tướng, hơn 45 năm qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn thực hiện tốt quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, hy sinh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Từ những năm cuối thập kỷ 70 đến những năm 90 của thế kỷ XX, Quân đoàn 1 vừa củng cố thế đứng chân ở miền Bắc, thường xuyên huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao, vừa triển khai trận tuyến mới - mặt trận khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Những cán bộ chiến sĩ Binh đoàn Quyết thắng hôm qua cầm súng chiến đấu để góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; trên mặt trận mới lại không tiếc mồ hôi, công sức làm đẹp, làm giàu cho Tổ quốc. Hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ Quân đoàn trực tiếp tham gia lao động trên các công trình trọng điểm của Nhà nước tạo lập cho mình cuộc sống mới và giảm bớt một phần đóng góp của nhân dân. Không một ngày ngưng nghỉ, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1 luôn đem hết sức mình phấn đấu trở thành “Người chiến sĩ giỏi, người lao động giỏi” trong xây dựng, huấn luyện để đánh thắng quân thù.


Bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trưng bày tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng.

Khi biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc lại vang lên tiếng súng, Quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường cho các đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng thời tích cực huấn luyện và trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc; tổ chức thực hiện tốt các cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng quân, binh chủng quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Đảng, nhà nước và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Bước vào thập niên đầu của thế kỷ XXI, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trở ngại, tập trung xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; thức hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng; từng bước nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn luôn cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 1 ngày 12/5/1975 hiện đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng. Thư được Đại tướng viết tay trên khổ giấy A4 màu trắng ngà. Nhiều năm qua, đặc biệt là trong dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và Quân đội, có rất nhiều đoàn cán bộ, cựu chiến binh và nhân dân đến thăm quan bảo tàng đã đọc bút tích của Đại tướng với tình cảm xúc động. Bức thư là một trong những hiện vật lịch sử quan trọng của bảo tàng, được giữ gìn rất cẩn thận. Tuy đã nhuốm màu thời gian, song lời căn dặn của Đại tướng luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 khắc cốt ghi tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.


Nguồn: Đặng Thị Trang - Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng
01-05-2019
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s