Bút tích của Bác Hồ tại triển lãm Hậu cần Quân đội


23-05-2018
Ngày 4/4/1959, tại triển lãm sáng kiến cải tiến kĩ thuật của ngành Hậu cần Quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi lại dòng cảm tưởng sau khi tham quan triển lãm. Cảm tưởng của Bác trở thành một tài liệu vô cùng quý giá, thu hút nhiều sự chú ý, quan tâm của khách tham quan, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trong quân đội nói chung và cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên ngành Hậu cần Quân đội nói riêng khi tới tham quan Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam - Người không những trực tiếp sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam, mà Người đã dành nhiều công sức chỉ đạo xây dựng ngành Hậu cần. Sinh thời, Người thường xuyên quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của ngành về quan điểm phục vụ, về vai trò, vị trí quan trọng của công tác hậu cần, nhất là vào những bước ngoặt của cách mạng. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trước âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ… sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân ta chưa hoàn thành trọn vẹn. Đất nước bị chia cắt. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam còn dưới ách thống trị của đế quốc và tay sai.

Sau cuộc chiến tranh lâu dài, gian khổ, tình hình kinh tế, chính trị của miền Bắc gặp nhiều khó khăn. Nông nghiệp phân tán, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai gây tổn thất rất nghiêm trọng. Công nghiệp nhỏ bé, lại bị kẻ địch phá hoại trước khi rút làm cho sản xuất bị đình đốn. Đây chính là những trở lực mới đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung và công tác bảo đảm hậu cần cho quân đội nói riêng trong giai đoạn mới.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với quân dân hai miền Nam - Bắc, các lực lượng vũ trang nhân dân, toàn ngành Hậu cần tích cực tham gia khôi phục kinh tế; khẩn trương củng cố, xây dựng lực lượng bảo đảm phục vụ xây dựng quân đội xây dựng chính quy, hiện đại trên miền Bắc; giữ gìn lực lượng, khôi phục các cơ sở hậu cần ở miền Nam; đồng thời tích cực xây dựng ngành tiến lên chính quy hiện đại. Một trong những kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ hậu cần các cấp đã đạt được chính là những sáng kiến cải tiến kỹ thuật được trưng bày tại triển lãm sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành Hậu cần đội năm 1959.


Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan một cuộc triển lãm về cải tiến kỹ thuật của Tổng cục Hậu cần, năm 1961 - Ảnh BTLSQSVN.

Đồng chí Nguyễn Việt Chiến (nguyên cán bộ Tuyên huấn, Cục Quân nhu - Tổng cục Hậu cần) kể lại: Nhân dịp Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức triển lãm một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật của ngành, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tới tham quan triển lãm. Đó là buổi sáng ngày 4/4/1959, Bác Hồ mặc bộ quần áo bà ba màu nâu giản dị, chân đi đôi dép sao su quen thuộc. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên và cảm phục trước tấm gương bình dị của một vị lãnh tụ.

Khi nghe các đồng chí cán bộ của ngành giới thiệu về những sáng kiến cải tiến của ngành Hậu cần như: Quân Nhu, Quân Y, Quân Giới và Vận tải; Bác chăm chú lắng nghe. Xem xong, Bác vừa đi, vừa nói với mọi người: Khoa học kỹ thuật là rất cần thiết, sáng kiến cải tiến là quý giá, sáng kiến là của những người lao động, chỉ từ trong lao động mới có sáng kiến, vì vậy chúng ta phải tôn trọng những người lao động… Rồi Người viết trong cuốn sổ ghi cảm tưởng:

Cuộc trưng bày này của Tổng cục Hậu cần chứng tỏ rằng quân đội ta đã có cố gắng nhiều và đã có thành tích khá trên con đường cải tiến kĩ thuật nhằm tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm.

Cần phải phổ biến những thành tích và kinh nghiệm ấy cho toàn quân và toàn dân áp dụng và góp thêm ý kiến. Đồng thời cần phải tìm tòi nữa, nghiên cứu nữa để cải tiến hơn nữa những kết quả đã đạt được.

Đó là một bước tiến đầu tiên trên con đường muôn dặm của cách mạng kĩ thuật, như đóa hoa báo hiệu mùa xuân. Nhưng nó đã chứng tỏ rằng trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng, vô tận. Cấp lãnh đạo phải khéo khuyến khích, giúp đỡ, hướng dẫn, vun trồng thì trí tuệ và sáng kiến ấy sẽ không ngừng nở hoa, kết quả; Và nó sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Bác mong chiến sĩ và cán bộ ta cố gắng mãi và tiến bộ nhiều!

4.4.59”


Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm sáng kiến cải tiến kĩ thuật của ngành Hậu cần Quân đội, ngày 4/4/1959 - Ảnh Bảo tàng Hậu cần.

Những lời dạy của Bác vừa sâu sắc, vừa giản dị, thân tình như những lời dặn dò thân thiết, chan chứa tình thương yêu, vừa ân cần dạy bảo vừa cổ vũ động viên chỉ bảo cán bộ chiến sĩ ngành Hậu cần từng việc làm cụ thể. Người biểu dương những thành tích, cổ vũ những tiến bộ của ngành và khẳng định những sáng kiến cải tiến kĩ thuật đó là “một bước tiến đầu tiên trên con đường muôn dặm của cách mạng kĩ thuật”, “nó vô cùng quý giá như đóa hoa báo hiệu mùa xuân…Và nó sẽ góp phần đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Hậu cần Quân đội và bút tích của Người được ghi trong sổ vàng truyền thống của ngành Hậu cần đã trở thành quan điểm phục vụ, vừa là mục tiêu, vừa là phương hướng hành động của ngành, đó cũng là thước đo cho sự đúng đắn của các chủ trưởng, biện pháp công tác hậu cần từ đó đến nay.

Thực hiện lời dạy của Bác, hơn nửa thế kỉ qua, Ngành Hậu cần Quân đội tự hào vì đã thực hiện đúng quan điểm của Đảng, tư tưởng chỉ đạo và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác hậu cần. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo đảm cho quân đội xây dựng chính quy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội chính quy và bảo đảm cho các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển đảo, biên giới là rất lớn và cũng vô cùng khó khăn. Khắc ghi lời dạy của Bác, từ năm 1995, Tổng cục Hậu cần đã tham mưu cho Bộ Quốc Phòng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân. Từ đó đến nay, hiệu quả của phong trào đã được khẳng định. Thi đua làm theo lời Bác dạy về công tác hậu cần đã ăn sâu vào tiềm thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

Bác đã đi xa nhưng những lời chỉ dạy ân cần, sâu sắc của Người đã, đang và sẽ mãi còn nguyên giá trị, là nguồn sức mạnh động viên, cổ vũ, thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần tiếp tục gắng sức xây dựng, phát triển, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa./.


Nguồn: Trần Thúy Hằng – Bảo tàng Hậu cần
23-05-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

s