Sưu tập súng bộ binh do Việt Nam sản xuất từ năm 1945 đến năm 1975


26-09-2013
Sưu tập bao gồm các loại súng do Quân giới Việt Nam và một số xưởng quân giới của các tỉnh, ty công an sản xuất. Có một số loại súng do cá nhân sản xuất trên cơ sở sửa chữa, cải tiến từ các mẫu súng của nước ngoài hoặc tự sáng chế phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Sưu tập có 457 hiện vật, trong đó có 119 hiện vật gốc, 338 hiện vật dự trữ, được chia thành 13 loại súng khác nhau. Trong mỗi loại có nhiều kiểu: súng ngắn có 21 khẩu, súng trường có 2 khẩu, súng kíp có 8 khẩu, súng săn có 1 khẩu, súng tiểu liên có 15 khẩu, súng trung liên có 6 khẩu, súng Bazôka có 8 khẩu, súng SSAT có 2 khẩu, súng SKZ, SSB có 8 khẩu, súng ngựa trời có 6 khẩu, súng cối có 20 khẩu, súng B40 có 18 khẩu, súng B41 có 4 khẩu.
 
Đây là một sưu tập hiện vật đặc trưng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam .

 

 

 
Súng kíp du kích Yên Thế, Bắc Giang sử dụng đánh Nhật, năm 1945.

 
  Súng tự tạo, du kích dân tộc HMông - Tây Bắc sử dụng chiến đấu chống Pháp (1946-1954).
 
 
Súng kíp, Đội Cứu Quốc quân sử dụng đánh đồn Tràng Xá, Đình Cả - Thái Nguyên, tháng 3/1945.
 
  Súng ngựa trời nhân dân Mỏ Cày dùng bắn chết 7 tên địch năm 1960.

 
   
Súng Badôca (Bazooka), Việt Nam sản xuất, sử dụng diệt xe tăng Pháp ở Hà Đông, năm 1947.    

 


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Sưu tập súng bộ binh do Việt Nam sản xuất từ năm 1945 đến năm 1975


26-09-2013
Sưu tập bao gồm các loại súng do Quân giới Việt Nam và một số xưởng quân giới của các tỉnh, ty công an sản xuất. Có một số loại súng do cá nhân sản xuất trên cơ sở sửa chữa, cải tiến từ các mẫu súng của nước ngoài hoặc tự sáng chế phù hợp với điều kiện của Việt Nam.


Sưu tập có 457 hiện vật, trong đó có 119 hiện vật gốc, 338 hiện vật dự trữ, được chia thành 13 loại súng khác nhau. Trong mỗi loại có nhiều kiểu: súng ngắn có 21 khẩu, súng trường có 2 khẩu, súng kíp có 8 khẩu, súng săn có 1 khẩu, súng tiểu liên có 15 khẩu, súng trung liên có 6 khẩu, súng Bazôka có 8 khẩu, súng SSAT có 2 khẩu, súng SKZ, SSB có 8 khẩu, súng ngựa trời có 6 khẩu, súng cối có 20 khẩu, súng B40 có 18 khẩu, súng B41 có 4 khẩu.
 
Đây là một sưu tập hiện vật đặc trưng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam .

 

 

 
Súng kíp du kích Yên Thế, Bắc Giang sử dụng đánh Nhật, năm 1945.

 
  Súng tự tạo, du kích dân tộc HMông - Tây Bắc sử dụng chiến đấu chống Pháp (1946-1954).
 
 
Súng kíp, Đội Cứu Quốc quân sử dụng đánh đồn Tràng Xá, Đình Cả - Thái Nguyên, tháng 3/1945.
 
  Súng ngựa trời nhân dân Mỏ Cày dùng bắn chết 7 tên địch năm 1960.

 
   
Súng Badôca (Bazooka), Việt Nam sản xuất, sử dụng diệt xe tăng Pháp ở Hà Đông, năm 1947.    

 


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s