S­ưu tập huân, huy chương Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng cho Quân đội


26-09-2013
Công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 26/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh xét rằng: Những người có công với nước phải được Chính phủ và Quốc dân nhớ ơn và tưởng lệ. Người đã ra Quốc lệnh ban hành "10 điều thưởng và 10 điều phạt". Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hội đồng Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 58-SL đặt ra các loại huân chương để tặng thưởng cho những người có công với nước. Từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chế độ và hình thức khen thưởng nhằm biểu dương những công lao, thành tích của quân và dân ta trong sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công hiển hách đánh đuổi xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc và đóng góp thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều cán bộ, chiến sỹ , nhân dân không sợ gian khổ, hy sinh, không tiếc máu xương đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Với những công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho quân  và dân ta các loại huân, huy chương cao quý. Trong quá trình sưu tầm hiện vật từ năm 1959- nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc sưu tầm hiện vật huân huy chương.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ 250 hiện vật là huân, huy chương  gắn với chiến công  tiêu biểu của quân và dân ta do Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu từ năm 1946- nay theo điều 100 của Hiến pháp.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xin trân trọng giới thiệu sưu tập huân, huy chương gồm 250 hiện vật của 15 loại huân chương (kể cả loại cũ ra đời từ năm 1947 và các loại mới hiện nay) và 11 loại huy chương. 

* Huân chương Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội 17 loại. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt có 15 loại chưa có Huân chương Tổ quốc và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 
1 - Huân chương Sao vàng.
2 - Huân chương Hồ Chí Minh.
3 - Huân chương Tổ quốc
4 - Huân chương Độc lập.
5 - Huân chương Thành đồng.
6 - Huân chương Quân công.
7 - Huân chương Quân công giải phóng.
8 - Huân chương Lao động.
9 - Huân chương Quân giải phóng Việt .
10 - Huân chương Chiến thắng.
11 - Huân chương Chiến công. 
12 - Huân chươngChiến công Giải phóng.
13 - Huân chương Kháng chiến.
14 - Huân chương Chiến sỹ vẻ vang.
15 - Huân chương Chiến sỹ Giải phóng.
16 - Huân chương Giải phóng
17 - Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
    
* Huy chương Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội 13 loại. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt hiện lưu giữ 12 loại không có Huy chương Quân Giải phóng Việt .
1 - Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công
2 - Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3 - Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
4 - Huy chương Bà mẹ Việt anh hùng.
5 - Huy chương Anh hùng lao động.
6 - Huy chương Quân giải phóng Việt .
7 - Huy chương Kháng chiến.
8 - Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.
9 - Huy chương Chiến thắng.
10 - Huy chương Giải phóng.
11 - Huy chương Quyết thắng.
12 - Huy chương Chiến sỹ giải phóng.
13 - Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Trong số 17 loại có 13 loại có chia hạng và 4 loại không chia hạng. Loại chia hạng đều được chia 3 hạng và được phân biệt bằng số sao hoặc vạch trên giải và cuống huân chương. Trường hợp có cả sao và vạch thì lấy số sao để phân hạng. Huân chương không chia hạng là: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Tổ quốc, Huân chương Quân giải phóng Việt . Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân giải phóng Việt  không có giải, không có hạng. Huân chương Hồ Chí Minh khi ra đời có chia 3 hạng. Theo Pháp lệnh số 10-HĐNN, ngày 28/8/1981 của Hội đồng Nhà nước quy định sửa đổi không chia hạng.

 

Mẫu các loại huân, huy chương do một số hoạ sỹ Việt thiết kế, sáng tác mẫu năm 1947. Trong số đó có Hoạ sỹ Mai Văn Hiến. Ông sinh năm 1923, quê xã Điền Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhập ngũ 1947, Trưởng phòng Hội hoạ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. 

Khi thiết kế mẫu, các hoạ sỹ có nghiên cứu mẫu các loại huân chương của Pháp, Liên Xô Trung Quốc...Mẫu các loại huân chương được các hoạ sỹ thiết kế đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê duyệt. Các loại huân huy chương khi mới ra đời đều do Trung Quốc sản xuất giúp vì lúc đó nước ta có chiến tranh. Sau này, các loại huân huy chương sản xuất trong nước do Quân đội nhân dân Việt sản xuất.

Một số loại huân huy chương trong sưu tập

1. Huân chương Sao vàngĐặt ra theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 6-6-1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt dân chủ cộng hoà. Huân chương Sao vàng không chia hạng. Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta để tặng những tập thể và cá nhân có nhiều công lao lớn với dân tộc. Huân chương này cũng được dùng tặng các nhân vật ngoại quốc có công với nước Việt . Theo quy định từ năm 1947, trong các cuộc đại lễ khi có người mang Huân chương Sao vàng đến thì sẽ cử một bản nhạc chào do thể lệ quy định.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ 5 Huân chương Sao vàng Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội nhân dân Việt Nam các năm 1974, 1984, 1994, 2004 về thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và  tặng Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Ngoài ra, Bảo tàng còn lưu giữ Huân chương Sao vàng của một số tướng lĩnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Huân chương Sao vàng: Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 20/8/1992, về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

2. Huân chương Hồ Chí Minh: Đặt ra theo Sắc lệnh 58-SL ngày 6/6/1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt dân chủ cộng hoà, chia làm 3 hạng. Theo Pháp lệnh số 10- HĐNN7 ngày 28/8/1981 của Hội đồng Nhà nước quy định sửa đổi không chia hạng. Huân chương Hồ Chí Minh dùng tặng thưởng cho những tập thể và cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

-  Huân chương Hồ Chí Minh: Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Đoàn 478 - Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cămpuchia năm 1989, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang giúp bạn xây dưngkj lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng vững mạnh trưởng thành. 

3. Huân chương Độc lập: Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Trại, xã Hoà Liên, quận Hoà Vang thành phố Đà Nẵng ngày 17/12/1994 về thành tích có chồng và 3 con là liệt sỹ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

4.  Huân chương Quân công hạng nhất: Quốc hội Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng cho Sư đoàn 316- Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ năm 1951-1976.

5. Huân chương Chiến công hạng nhất: Quốc hội, Chính phủ nước Việt dân chủ cộng hoà tặng thưởng cho xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình ngày 23/2/1968 về thành tích xuất sắc trong công tác động viên tuyển quân.
 
6. Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công: Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng cụ Nguyễn Thị Ngọc quê xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ngày 6/3/1972, đã nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực đấu tranh chống đế quốc và bảo vệ cách mạng, có 5 con là bộ đội chủ lực trong đó có một con trai là liệt sỹ.

 

7. Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tặng đồng chí Trương Văn Hoà, xã đội trưởng du kích xã Điện Thắng, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam ngày 17/9/1967, về thành tích chỉ huy du kích, chiến đấu tiêu diệt địch.


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

S­ưu tập huân, huy chương Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng cho Quân đội


26-09-2013
Công tác thi đua khen thưởng luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Ngay sau khi giành được chính quyền, ngày 26/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh xét rằng: Những người có công với nước phải được Chính phủ và Quốc dân nhớ ơn và tưởng lệ. Người đã ra Quốc lệnh ban hành "10 điều thưởng và 10 điều phạt". Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hội đồng Chính phủ đã ra Sắc lệnh số 58-SL đặt ra các loại huân chương để tặng thưởng cho những người có công với nước. Từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chế độ và hình thức khen thưởng nhằm biểu dương những công lao, thành tích của quân và dân ta trong sự nghiệp Cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công hiển hách đánh đuổi xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc và đóng góp thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều cán bộ, chiến sỹ , nhân dân không sợ gian khổ, hy sinh, không tiếc máu xương đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc.

Với những công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho quân  và dân ta các loại huân, huy chương cao quý. Trong quá trình sưu tầm hiện vật từ năm 1959- nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đặc biệt quan tâm đến việc sưu tầm hiện vật huân huy chương.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ 250 hiện vật là huân, huy chương  gắn với chiến công  tiêu biểu của quân và dân ta do Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu từ năm 1946- nay theo điều 100 của Hiến pháp.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam xin trân trọng giới thiệu sưu tập huân, huy chương gồm 250 hiện vật của 15 loại huân chương (kể cả loại cũ ra đời từ năm 1947 và các loại mới hiện nay) và 11 loại huy chương. 

* Huân chương Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội 17 loại. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt có 15 loại chưa có Huân chương Tổ quốc và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. 
1 - Huân chương Sao vàng.
2 - Huân chương Hồ Chí Minh.
3 - Huân chương Tổ quốc
4 - Huân chương Độc lập.
5 - Huân chương Thành đồng.
6 - Huân chương Quân công.
7 - Huân chương Quân công giải phóng.
8 - Huân chương Lao động.
9 - Huân chương Quân giải phóng Việt .
10 - Huân chương Chiến thắng.
11 - Huân chương Chiến công. 
12 - Huân chươngChiến công Giải phóng.
13 - Huân chương Kháng chiến.
14 - Huân chương Chiến sỹ vẻ vang.
15 - Huân chương Chiến sỹ Giải phóng.
16 - Huân chương Giải phóng
17 - Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
    
* Huy chương Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội 13 loại. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt hiện lưu giữ 12 loại không có Huy chương Quân Giải phóng Việt .
1 - Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công
2 - Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3 - Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.
4 - Huy chương Bà mẹ Việt anh hùng.
5 - Huy chương Anh hùng lao động.
6 - Huy chương Quân giải phóng Việt .
7 - Huy chương Kháng chiến.
8 - Huy chương Chiến sỹ vẻ vang.
9 - Huy chương Chiến thắng.
10 - Huy chương Giải phóng.
11 - Huy chương Quyết thắng.
12 - Huy chương Chiến sỹ giải phóng.
13 - Huy chương Quân kỳ Quyết thắng.

Trong số 17 loại có 13 loại có chia hạng và 4 loại không chia hạng. Loại chia hạng đều được chia 3 hạng và được phân biệt bằng số sao hoặc vạch trên giải và cuống huân chương. Trường hợp có cả sao và vạch thì lấy số sao để phân hạng. Huân chương không chia hạng là: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Tổ quốc, Huân chương Quân giải phóng Việt . Huân chương Sao vàng, Huân chương Quân giải phóng Việt  không có giải, không có hạng. Huân chương Hồ Chí Minh khi ra đời có chia 3 hạng. Theo Pháp lệnh số 10-HĐNN, ngày 28/8/1981 của Hội đồng Nhà nước quy định sửa đổi không chia hạng.

 

Mẫu các loại huân, huy chương do một số hoạ sỹ Việt thiết kế, sáng tác mẫu năm 1947. Trong số đó có Hoạ sỹ Mai Văn Hiến. Ông sinh năm 1923, quê xã Điền Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nhập ngũ 1947, Trưởng phòng Hội hoạ Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị. 

Khi thiết kế mẫu, các hoạ sỹ có nghiên cứu mẫu các loại huân chương của Pháp, Liên Xô Trung Quốc...Mẫu các loại huân chương được các hoạ sỹ thiết kế đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê duyệt. Các loại huân huy chương khi mới ra đời đều do Trung Quốc sản xuất giúp vì lúc đó nước ta có chiến tranh. Sau này, các loại huân huy chương sản xuất trong nước do Quân đội nhân dân Việt sản xuất.

Một số loại huân huy chương trong sưu tập

1. Huân chương Sao vàngĐặt ra theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 6-6-1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt dân chủ cộng hoà. Huân chương Sao vàng không chia hạng. Huân chương Sao vàng là huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta để tặng những tập thể và cá nhân có nhiều công lao lớn với dân tộc. Huân chương này cũng được dùng tặng các nhân vật ngoại quốc có công với nước Việt . Theo quy định từ năm 1947, trong các cuộc đại lễ khi có người mang Huân chương Sao vàng đến thì sẽ cử một bản nhạc chào do thể lệ quy định.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang lưu giữ 5 Huân chương Sao vàng Nhà nước tặng thưởng cho Quân đội nhân dân Việt Nam các năm 1974, 1984, 1994, 2004 về thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và  tặng Quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Ngoài ra, Bảo tàng còn lưu giữ Huân chương Sao vàng của một số tướng lĩnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Huân chương Sao vàng: Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 20/8/1992, về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

2. Huân chương Hồ Chí Minh: Đặt ra theo Sắc lệnh 58-SL ngày 6/6/1947 của Chủ tịch Chính phủ Việt dân chủ cộng hoà, chia làm 3 hạng. Theo Pháp lệnh số 10- HĐNN7 ngày 28/8/1981 của Hội đồng Nhà nước quy định sửa đổi không chia hạng. Huân chương Hồ Chí Minh dùng tặng thưởng cho những tập thể và cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

-  Huân chương Hồ Chí Minh: Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Đoàn 478 - Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cămpuchia năm 1989, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang giúp bạn xây dưngkj lực lượng vũ trang cách mạng ngày càng vững mạnh trưởng thành. 

3. Huân chương Độc lập: Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Bà Nguyễn Thị Liễu, xóm Trại, xã Hoà Liên, quận Hoà Vang thành phố Đà Nẵng ngày 17/12/1994 về thành tích có chồng và 3 con là liệt sỹ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

4.  Huân chương Quân công hạng nhất: Quốc hội Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng cho Sư đoàn 316- Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976, đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ năm 1951-1976.

5. Huân chương Chiến công hạng nhất: Quốc hội, Chính phủ nước Việt dân chủ cộng hoà tặng thưởng cho xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình ngày 23/2/1968 về thành tích xuất sắc trong công tác động viên tuyển quân.
 
6. Kỷ niệm chương Tổ quốc ghi công: Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tặng cụ Nguyễn Thị Ngọc quê xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương ngày 6/3/1972, đã nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực đấu tranh chống đế quốc và bảo vệ cách mạng, có 5 con là bộ đội chủ lực trong đó có một con trai là liệt sỹ.

 

7. Huy chương Anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tặng đồng chí Trương Văn Hoà, xã đội trưởng du kích xã Điện Thắng, huyện Điện bàn, tỉnh Quảng Nam ngày 17/9/1967, về thành tích chỉ huy du kích, chiến đấu tiêu diệt địch.


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s