Sưu tập hiện vật về các loại máy bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam, từ năm 1964 -1973


26-09-2013
Thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam, cuối năm 1964 -đầu năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ồ ạt đưa quân Mỹ và quân các nước chư hầu vào miền Nam Việt Nam, dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tháng cao nhất (tháng 7/1969) Mỹ đã sử dụng 1262 máy bay chiến thuật, 193 máy bay B-52 đánh phá miền Bắc. Tháng 12/1972, máy bay Mỹ đã ném xuống miền Bắc hơn 9 triệu tấn bom đạn. Riêng 12 ngày đêm cuối năm 1972, máy bay Mỹ đã ném xuống Hà Nội, Hải Phòng hơn 10 vạn tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 5 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam nhằm huỷ diệt con người, xã hội, kinh tế, văn hoá, ngăn chặn sự chi viện của nhân dân miền Bắc cho nhân dân miền Nam, đe doạ nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Bom đạn của không quân Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, đã giết hại và làm bị thương hàng chục nghìn dân thường, phá huỷ 6/6 thành phố, 25/30 thị xã, 71/108 thị trấn và hệ thống đê điều của cả 17 tỉnh, 391 trường học, 149 nhà thờ, 80 ngôi chùa. Cuối năm 1972, cả dãy phố Khâm Thiên - Hà Nội bị san phẳng. Mỗi nấc "leo thang" trong chiến tranh phá hoại là một dấu ấn tội ác, một thất bại về thủ đoạn chiến tranh, về cách đánh và trình độ khoa học kỹ thuật của Mỹ. Đối với chúng ta, đồng thời là quá trình lớn lên và trưởng thành của lực lượng phòng không ba thứ quân của chiến tranh nhân dân. 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập tự do" nhân dân miền Bắc đã đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, bắn rơi 4181 máy bay các loại, trong đó có 68 máy bay B-52, 13 máy bay F111, bắt nhiều giặc lái, buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, đánh phá miền Bắc. Trong 4.181 máy bay bị bắn rơi có 2.560 máy bay do Không quân nhân dân Việt Nam bắn rơi; 1.227 máy bay bị các lực lượng phòng không bắn rơi; 391 máy bay do tự vệ bắn rơi. 

Để ghi dấu những chiến công và thất bại của đế quốc Mỹ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã xây dựng sưu tập hiện vật về các loại máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1973. Trong số các hiện vật thu được từ máy bay Mỹ bị bắn rơi có 25/47 loại máy bay, 56/97 kiểu máy bay. Số lượng hiện vật trong sưu tập gồm 602 hiện vật bao gồm mảnh, nhãn, ảnh phi công. Các hiện vật hiện được trưng bày, lưu giữ trong kho của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt và hệ thống Bảo tàng Quân đội.

 

 

 
Mảnh máy bay F.111A của Mỹ, bị quân và dân Tiền Châu, Yên Lãng, Vĩnh Phúc bắn rơi ngày 17/12/1972.
 
  Nhãn máy bay B-52D của Mỹ, bị Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 Tên lửa bắn rơi đêm 27/12/1972, tại Hà Nội.
 
     
Mảnh máy bay F.104 của Mỹ, bị Tiểu đoàn 72 - Trung đoàn 285 tên lửa bắn rơi tại Đại Từ, Thái Nguyên ngày 1/8/1966.
 
  Nhãn máy bay A-7A của Mỹ, bị Đại đội 10, Trung đoàn 233 phòng không bắn rơi tại thành phố Vinh ngày 18/9/1968.
 
     
Mảnh máy bay F- 4C của Mỹ, bị quân và dân Sơn La bắn rơi ngày 20/6/1965.    Nhãn máy bay A-4E của Mỹ, bị Tiểu đoàn 14, bắn rơi tại Đáp Cầu, Bắc Ninh ngày 17/10/1965.

 


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Sưu tập hiện vật về các loại máy bay Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam, từ năm 1964 -1973


26-09-2013
Thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam, cuối năm 1964 -đầu năm 1965, Mỹ thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ồ ạt đưa quân Mỹ và quân các nước chư hầu vào miền Nam Việt Nam, dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Tháng cao nhất (tháng 7/1969) Mỹ đã sử dụng 1262 máy bay chiến thuật, 193 máy bay B-52 đánh phá miền Bắc. Tháng 12/1972, máy bay Mỹ đã ném xuống miền Bắc hơn 9 triệu tấn bom đạn. Riêng 12 ngày đêm cuối năm 1972, máy bay Mỹ đã ném xuống Hà Nội, Hải Phòng hơn 10 vạn tấn bom đạn, tương đương với sức công phá của 5 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam nhằm huỷ diệt con người, xã hội, kinh tế, văn hoá, ngăn chặn sự chi viện của nhân dân miền Bắc cho nhân dân miền Nam, đe doạ nhân dân tiến bộ trên thế giới.


Bom đạn của không quân Mỹ đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, đã giết hại và làm bị thương hàng chục nghìn dân thường, phá huỷ 6/6 thành phố, 25/30 thị xã, 71/108 thị trấn và hệ thống đê điều của cả 17 tỉnh, 391 trường học, 149 nhà thờ, 80 ngôi chùa. Cuối năm 1972, cả dãy phố Khâm Thiên - Hà Nội bị san phẳng. Mỗi nấc "leo thang" trong chiến tranh phá hoại là một dấu ấn tội ác, một thất bại về thủ đoạn chiến tranh, về cách đánh và trình độ khoa học kỹ thuật của Mỹ. Đối với chúng ta, đồng thời là quá trình lớn lên và trưởng thành của lực lượng phòng không ba thứ quân của chiến tranh nhân dân. 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có gì quý hơn độc lập tự do" nhân dân miền Bắc đã đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ, bắn rơi 4181 máy bay các loại, trong đó có 68 máy bay B-52, 13 máy bay F111, bắt nhiều giặc lái, buộc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom, đánh phá miền Bắc. Trong 4.181 máy bay bị bắn rơi có 2.560 máy bay do Không quân nhân dân Việt Nam bắn rơi; 1.227 máy bay bị các lực lượng phòng không bắn rơi; 391 máy bay do tự vệ bắn rơi. 

Để ghi dấu những chiến công và thất bại của đế quốc Mỹ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã xây dựng sưu tập hiện vật về các loại máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1973. Trong số các hiện vật thu được từ máy bay Mỹ bị bắn rơi có 25/47 loại máy bay, 56/97 kiểu máy bay. Số lượng hiện vật trong sưu tập gồm 602 hiện vật bao gồm mảnh, nhãn, ảnh phi công. Các hiện vật hiện được trưng bày, lưu giữ trong kho của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt và hệ thống Bảo tàng Quân đội.

 

 

 
Mảnh máy bay F.111A của Mỹ, bị quân và dân Tiền Châu, Yên Lãng, Vĩnh Phúc bắn rơi ngày 17/12/1972.
 
  Nhãn máy bay B-52D của Mỹ, bị Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 285 Tên lửa bắn rơi đêm 27/12/1972, tại Hà Nội.
 
     
Mảnh máy bay F.104 của Mỹ, bị Tiểu đoàn 72 - Trung đoàn 285 tên lửa bắn rơi tại Đại Từ, Thái Nguyên ngày 1/8/1966.
 
  Nhãn máy bay A-7A của Mỹ, bị Đại đội 10, Trung đoàn 233 phòng không bắn rơi tại thành phố Vinh ngày 18/9/1968.
 
     
Mảnh máy bay F- 4C của Mỹ, bị quân và dân Sơn La bắn rơi ngày 20/6/1965.    Nhãn máy bay A-4E của Mỹ, bị Tiểu đoàn 14, bắn rơi tại Đáp Cầu, Bắc Ninh ngày 17/10/1965.

 


Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s