Sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam từ 1964 đến 1973


26-09-2013
Cuộc chiến tranh phá hoại, chủ yếu bằng không quân mà đế quốc Mỹ tiến hành trên miền Bắc Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chiến lược chiến tranh xâm lược của chúng ở Việt Nam và Đông Dương.

Trong một thời gian hơn 8 năm, đế quốc Mỹ đã sử dụng đánh phá miền Bắc Việt Nam 9.373.000 tấn bom. Khối lượng bom này gấp hơn 1,5 lần số bom Mỹ ném xuống Triều Tiên (698.000), gấp 5,7 lần số bom Mỹ ném xuống Nhật Bản (160.800) trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tính trung bình 1 km2 trên miền Bắc phải chịu đựng 6 tấn bom và tính theo đầu người mỗi người dân miền Bắc phải chịu đựng 45,5 kg bom.


Để góp phần tuyên truyền chiến thắng của quân và dân ta, phản ánh những tội ác và thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc Việt Nam, Bảo tàng đã xây dựng sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ sử dụng đánh phá miền Bắc Việt Nam từ năm (1964 - 1973). Sưu tập gồm 39 hiện vật tiêu biểu cho 13 loại, kiểu trên tổng số 37 loại 52 kiểu bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam như bom phá, bom sát thương, bom cháy, bom chất độc hoá học...

Đây là những quả bom công binh và nhân dân tháo gỡ tại các vùng trọng điểm Mỹ đánh phá miền Bắc từ năm1964 -1973, được nhân dân và một số đơn vị quân đội dùng làm kẻng báo động khi có máy bay đến đánh phá, tập hợp nhân dân, báo thức, báo hiệu giờ giấc học tập, làm việc...

Sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ cung cấp cho khách tham quan nghiên cứu thông tin về tính năng cấu tạo, sức phá hoại của các loại bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, thấy được tính chất ác liệt của chiến tranh, sự tàn bạo của kẻ thù, tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội và nhân dân miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi xây dựng sưu tập, bảo tàng tiếp tục sưu tầm nhiều loại bom bổ sung cho sưu tập.
 
 
Bom MK-81, MK-82, MK-83, MK-84...
 
  Sưu tập bom Mỹ được trưng bày tại
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
   
Bom M-117, M-118...

Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam từ 1964 đến 1973


26-09-2013
Cuộc chiến tranh phá hoại, chủ yếu bằng không quân mà đế quốc Mỹ tiến hành trên miền Bắc Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chiến lược chiến tranh xâm lược của chúng ở Việt Nam và Đông Dương.


Trong một thời gian hơn 8 năm, đế quốc Mỹ đã sử dụng đánh phá miền Bắc Việt Nam 9.373.000 tấn bom. Khối lượng bom này gấp hơn 1,5 lần số bom Mỹ ném xuống Triều Tiên (698.000), gấp 5,7 lần số bom Mỹ ném xuống Nhật Bản (160.800) trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tính trung bình 1 km2 trên miền Bắc phải chịu đựng 6 tấn bom và tính theo đầu người mỗi người dân miền Bắc phải chịu đựng 45,5 kg bom.


Để góp phần tuyên truyền chiến thắng của quân và dân ta, phản ánh những tội ác và thất bại của đế quốc Mỹ trong chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc Việt Nam, Bảo tàng đã xây dựng sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ sử dụng đánh phá miền Bắc Việt Nam từ năm (1964 - 1973). Sưu tập gồm 39 hiện vật tiêu biểu cho 13 loại, kiểu trên tổng số 37 loại 52 kiểu bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam như bom phá, bom sát thương, bom cháy, bom chất độc hoá học...

Đây là những quả bom công binh và nhân dân tháo gỡ tại các vùng trọng điểm Mỹ đánh phá miền Bắc từ năm1964 -1973, được nhân dân và một số đơn vị quân đội dùng làm kẻng báo động khi có máy bay đến đánh phá, tập hợp nhân dân, báo thức, báo hiệu giờ giấc học tập, làm việc...

Sưu tập hiện vật về các loại bom Mỹ cung cấp cho khách tham quan nghiên cứu thông tin về tính năng cấu tạo, sức phá hoại của các loại bom Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, thấy được tính chất ác liệt của chiến tranh, sự tàn bạo của kẻ thù, tinh thần chiến đấu dũng cảm của bộ đội và nhân dân miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ. Sau khi xây dựng sưu tập, bảo tàng tiếp tục sưu tầm nhiều loại bom bổ sung cho sưu tập.
 
 
Bom MK-81, MK-82, MK-83, MK-84...
 
  Sưu tập bom Mỹ được trưng bày tại
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
   
Bom M-117, M-118...

Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s