Bộ sưu tập máy thông tin liên lạc trong chiến tranh giải phóng (1945 – 1975)


19-04-2016
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí của thông tin liên lạc: “…là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”.

Nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị, các chiến khu, các tỉnh trong cả nước của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng chỉ huy, ngày 9/9/1945, Phòng Thông tin liên lạc quân sự Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Hoàng Đạo Thúy phụ trách được thành lập, chính thức triển khai mạng lưới thông tin liên lạc đầu tiên của quân đội.

Trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975), mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự viện trợ, giúp đỡ của các nước XHCN, bộ đội thông tin đã tích cực chủ động xây dựng mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bí mật, kịp thời trong từng trận đánh, từng chiến dịch. 

Nhằm lưu giữ những “vật chứng” sống động phản ánh những chiến công, đóng góp của bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã sưu tầm, lưu giữ và bảo quản 254 máy thông tin liên lạc khác nhau do 9 nước chế tạo, sản xuất, đó là: Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô (cũ), Tiệp Khắc, Hunggari, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ. Trong đó, có 140 máy vô tuyến điện với 51 kiểu loại, 102 máy điện thoại với 28 kiểu loại; 12 tổng đài với 5 kiểu loại khác nhau. 

Hiện vật máy thông tin liên lạc dùng trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) gồm 29 máy thông tin khác nhau.

Hiện vật máy thông tin liên lạc ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có nội dung rất đa dạng, phong phú, thể hiện sự sáng tạo, nghệ thuật quân sự Việt Nam: các máy thông tin do các xưởng thông tin của các Liên khu tự chế tạo dùng trong những ngày đầu đấu tranh giành chính quyền (1945); máy thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy và bảo đảm thông tin liên lạc trong các trận đánh, chiến dịch lớn mang tính quyết định như Tổng tiến công chiến lược Đông xuân 1953 – 1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Đường 9 Nam Lào (1971), Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975); máy thông tin liên lạc là chiến lợi phẩm thu được của địch được bộ đội ta sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đánh địch.

Tuy nhiên, các loại máy thông tin liên lạc do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ đều đã qua sử dụng trong chiến đấu nên nhiều hiện vật không còn đầy đủ, đồng bộ, thiếu nhiều bộ phận, chi tiết như ăng ten, ống nghe, bao đựng, bộ nguồn điện. Một số máy phi công Mỹ sử dụng bị bắn rơi đã vỡ, chỉ còn phần vỏ máy. Trong điều kiện khí hậu của nước ta, dưới sự tác động của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm dễ gây ra tình trạng ăn mòn kim loại, hủy hoại một số chi tiết máy. 

Các loại máy thông tin chủ yếu là chiến lợi phẩm thu được của địch trong các trận đánh, chiến dịch và một số máy vẫn còn được sử dụng để trang bị bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu. Về phía ta, các loại máy thông tin được trang bị có nhiều kiểu loại khác nhau và sử dụng ở các cấp khác nhau nhưng hiện tại chưa sưu tầm được các loại máy này mà chủ yếu vẫn là các loại máy có công suất nhỏ, trang bị cho cấp phân đội là chủ yếu.

 

Trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục sưu tầm từ nhiều nguồn để bổ sung thêm các kiểu loại máy thông tin liên lạc; Nghiên cứu, bổ sung thông tin về tính năng, đặc điểm kỹ thuật của các loại máy thông tin; Tuyên truyền, giới thiệu tới công chúng nội dung lịch sử, tính năng, đặc điểm kỹ thuật của các kiểu loại máy thông tin.

Bộ sưu tập máy thông tin liên lạc trong chiến tranh giải phóng (1945 – 1975) ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam góp phần tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng thông tin liên lạc quân sự, phản ánh sự vận dụng sáng tạo trong tổ chức thông tin liên lạc quân sự trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến công vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. /.


Nguồn: Thanh Tâm
19-04-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Bộ sưu tập máy thông tin liên lạc trong chiến tranh giải phóng (1945 – 1975)


19-04-2016
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định vị trí của thông tin liên lạc: “…là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”.


Nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị, các chiến khu, các tỉnh trong cả nước của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Tổng chỉ huy, ngày 9/9/1945, Phòng Thông tin liên lạc quân sự Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Hoàng Đạo Thúy phụ trách được thành lập, chính thức triển khai mạng lưới thông tin liên lạc đầu tiên của quân đội.

Trong suốt 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975), mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật còn thiếu nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự viện trợ, giúp đỡ của các nước XHCN, bộ đội thông tin đã tích cực chủ động xây dựng mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; bí mật, kịp thời trong từng trận đánh, từng chiến dịch. 

Nhằm lưu giữ những “vật chứng” sống động phản ánh những chiến công, đóng góp của bộ đội Thông tin liên lạc trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã sưu tầm, lưu giữ và bảo quản 254 máy thông tin liên lạc khác nhau do 9 nước chế tạo, sản xuất, đó là: Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô (cũ), Tiệp Khắc, Hunggari, Nhật, Anh, Pháp, Mỹ. Trong đó, có 140 máy vô tuyến điện với 51 kiểu loại, 102 máy điện thoại với 28 kiểu loại; 12 tổng đài với 5 kiểu loại khác nhau. 

Hiện vật máy thông tin liên lạc dùng trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) gồm 29 máy thông tin khác nhau.

Hiện vật máy thông tin liên lạc ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có nội dung rất đa dạng, phong phú, thể hiện sự sáng tạo, nghệ thuật quân sự Việt Nam: các máy thông tin do các xưởng thông tin của các Liên khu tự chế tạo dùng trong những ngày đầu đấu tranh giành chính quyền (1945); máy thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy và bảo đảm thông tin liên lạc trong các trận đánh, chiến dịch lớn mang tính quyết định như Tổng tiến công chiến lược Đông xuân 1953 – 1954, đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ; Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968), Chiến dịch Đường 9 Nam Lào (1971), Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không” (1972), Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975); máy thông tin liên lạc là chiến lợi phẩm thu được của địch được bộ đội ta sử dụng đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đánh địch.

Tuy nhiên, các loại máy thông tin liên lạc do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ đều đã qua sử dụng trong chiến đấu nên nhiều hiện vật không còn đầy đủ, đồng bộ, thiếu nhiều bộ phận, chi tiết như ăng ten, ống nghe, bao đựng, bộ nguồn điện. Một số máy phi công Mỹ sử dụng bị bắn rơi đã vỡ, chỉ còn phần vỏ máy. Trong điều kiện khí hậu của nước ta, dưới sự tác động của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm dễ gây ra tình trạng ăn mòn kim loại, hủy hoại một số chi tiết máy. 

Các loại máy thông tin chủ yếu là chiến lợi phẩm thu được của địch trong các trận đánh, chiến dịch và một số máy vẫn còn được sử dụng để trang bị bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến đấu. Về phía ta, các loại máy thông tin được trang bị có nhiều kiểu loại khác nhau và sử dụng ở các cấp khác nhau nhưng hiện tại chưa sưu tầm được các loại máy này mà chủ yếu vẫn là các loại máy có công suất nhỏ, trang bị cho cấp phân đội là chủ yếu.

 

Trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục sưu tầm từ nhiều nguồn để bổ sung thêm các kiểu loại máy thông tin liên lạc; Nghiên cứu, bổ sung thông tin về tính năng, đặc điểm kỹ thuật của các loại máy thông tin; Tuyên truyền, giới thiệu tới công chúng nội dung lịch sử, tính năng, đặc điểm kỹ thuật của các kiểu loại máy thông tin.

Bộ sưu tập máy thông tin liên lạc trong chiến tranh giải phóng (1945 – 1975) ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam góp phần tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của lực lượng thông tin liên lạc quân sự, phản ánh sự vận dụng sáng tạo trong tổ chức thông tin liên lạc quân sự trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến công vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. /.


Nguồn: Thanh Tâm
19-04-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s