Máy bay MiG-21 số hiệu 4324

 

Xe tăng T-54B số hiệu 843

 

Máy bay MiG-21 số hiệu 5121

 

Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh

 

 

s